logo

Urz膮d Miejski w Koluszkach

Informacje og贸lne
SKARGI I WNIOSKI

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK脫W

Do przyjmowania i koordynowania skarg i wniosk贸w kierowanych przez obywateli, organizacje pozarz膮dowe i inne podmioty do Burmistrza Koluszek lub Rady Miejskiej w Koluszkach upowa偶niony jest - na podstawie 搂 53聽pkt聽3 regulaminu organizacyjnego Urz臋du Miejskiego w Koluszkach  - Referat Organizacyjno - Prawny

Skargi i wnioski s膮 przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepis贸w Kodeksu post臋powania administracyjnego - Dzia艂 VIII oraz rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk贸w.

Skargi i wnioski wnoszone na pi艣mie nale偶y przesy艂a膰 na adres:

Urz膮d Miejski w Koluszkach

ul. 11 Listopada 65

95-040 Koluszki

b膮d藕 sk艂ada膰 na Dziennik podawczy聽
w Informacji Urz臋du Miejskiego w Koluszkach

Skargi i wnioski wnoszone faksem nale偶y przesy艂a膰 pod nr (0聽44) 714-58-40

Skargi i wnioski powinny zawiera膰 imi臋, nazwisko (nazw臋) i adres zamieszkania (siedziby) wnosz膮cego skarg臋 lub wniosek. Zgodnie z 搂 8 pkt 1 ww. rozporz膮dzenia skargi i wnioski niezawieraj膮ce ww. danych pozostawia si臋 bez rozpoznania.

Przyj臋cia interesant贸w w sprawach skarg i wniosk贸w odbywaj膮 si臋 w siedzibie Urz臋du Miejskiego w Koluszkach przy ul.聽11 Listopada 65, 聽tel. (0 44)聽725-67-08聽 w nast臋puj膮cych dniach i godzinach:

  • poniedzia艂ek, 艣roda, czwartek 800 -1600 , wtorek 聽800 - 1700, pi膮tek 800-1500

Burmistrz Koluszek oraz Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosk贸w w ka偶dy wtorek w godzinach
od 1400 do 1630

Definicja skargi:

Skarg臋 mo偶na okre艣li膰 jako zarzut zawieraj膮cy
negatywn膮 ocen臋 czyjego艣 zachowania si臋, najcz臋艣ciej dokonanego w
przesz艂o艣ci. Zgodnie z art. 227 kpa ze skarg膮 mamy do czynienia wtedy,
gdy wyst臋puje wyraz niezadowolenia z dzia艂alno艣ci organ贸w pa艅stwowych
(samorz膮dowych) i spo艂ecznych lub z dzia艂a艅 ich pracownik贸w.


Definicja wniosku:

Art. 241 kpa stanowi, 偶e przedmiotem wniosku mog膮
by膰 sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworz膮dno艣ci,
usprawnienia pracy i zapobiegania nadu偶yciom, ochrony w艂asno艣ci
spo艂ecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludno艣ci. Wniosek mo偶e
pochodzi膰 od osoby lub jednostki organizacyjnej, kt贸ry z艂o偶ony jest w
oznaczonym przez przepisy interesie oraz dotyczy spraw pozostaj膮cych w
orbicie zainteresowa艅 pa艅stwa (lub organu).

Skarga z艂o偶ona przez
stron臋 w sprawie, w kt贸rej toczy si臋 post臋powanie administracyjne,
podlega rozpatrzeniu w toku post臋powania, zgodnie z przepisami kodeksu.
Oznacza to, 偶e skarga wniesiona w zwi膮zku z tre艣ci膮 decyzji organu
pierwszej instancji, w terminie przewidzianym w ustawie do z艂o偶enia
odwo艂ania, podlega rozpatrzeniu jako odwo艂anie od tej decyzji.


Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10398280