logo

Urz膮d Miejski w Koluszkach

Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady Miejskiej
Rok 2006 - 2010

Uchwa艂a Nr XLIX/150/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie komunalne na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/149/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/148/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/147/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
w sprawie przyst膮pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Borowo I w gminie Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/146/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XLVI/94/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/145/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XLIV/68/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/144/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dziennych stawek op艂aty, zarz膮dzenia poboru op艂aty w drodze inkasa oraz okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru op艂aty targowej w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/143/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
w sprawie przyznania funduszu soleckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/142/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
w sprawie okre艣lenia trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/141/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 - 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/140/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
Roczny Program wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2011 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/139/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci jej wykorzystania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/138/2010 z dnia 29 pa藕dziernika 2010
w sprawie uchwalenia "Aktualizacji planu gospodarki odpadami Gminy Koluszki na 2009-2016"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/137/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki od osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/136/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/135/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/134/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/133/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu g艂osowania w wyborach do organ贸w samorz膮du terytorialnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/132/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/131/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXVII/! 02/09 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 wrze艣nia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/130/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XLIII/37/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/129/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XLVI/89/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/128/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XLVI/88/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/127/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XLI/11/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/126/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XXXVIII/! 16/09 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 pa藕dziernika 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/125/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/124/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie okre艣lenia jednostek bud偶etowych gromadz膮cych dochody na wydzielonym rachunku, 藕r贸de艂 tych dochod贸w i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporz膮dzania planu finansowego dochod贸w i wydatk贸w nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/123/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 Przedszkole w R贸偶ycy w celu przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮 pod nazw膮 Przedszkole w R贸偶ycy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/122/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 Przedszkole w Galkowie Du偶ym w celu przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮 pod nazw膮 Przedszkole w Galkowie Du偶ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/121/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 Przedszkole Nr 3 im. Czes艂awa Janczarskiego w Koluszkach w celu przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮 pod nazw膮 Przedszkole Nr 3 im. Czes艂awa Janczarskiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/119/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 Przedszkole Nr 1 w Koluszkach w celu przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮 pod nazw膮 Przedszkole Nr 1 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/118/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie likwidacji wydzielonych rachunk贸w dochod贸w w艂asnych w jednostkach bud偶etowych Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/117/2010 z dnia 27 wrze艣nia 2010
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/116/2010 z dnia 20 sierpnia 2010
zmieniaj膮ca uchwale Nr XLIV/72/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przeniesienia prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Siary Redze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/115/2010 z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie komunalne na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/114/2010 z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie okre艣lenia trybu post臋powania przy udzieleniu dotacji dla podmiot贸w niezaliczonych do sektora finans贸w publicznych i niedzia艂aj膮cych w celu osi膮gni臋cia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/113/2010 z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie lokalu mieszkalnego od PKP S.A.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/112/2010 z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie okre艣lenia sposobu konsultowania z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/111/2010 z dnia 20 sierpnia 2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/110/2010 z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/109/2010 z dnia 20 sierpnia 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XLII/32/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 8 marca 2010r.w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/108/2010 z dnia 20 sierpnia 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XXXVII/102/09 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 wrze艣nia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/107/2010 z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na przyj臋cie pomocy finansowej w 2010 roku od Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego z przeznaczeniem na zakup sprz臋tu s艂u偶膮cego ochronie 偶ycia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/106/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obr臋b Lisowice Gmina Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/105/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie stwierdzenia zgodno艣ci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci obr臋bu Lisowice w Gminie Koluszki z ustaleniami Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania miasta i gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/104/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/103/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/102/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/101/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/100/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/99/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/98/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Koluszki za pierwsze p贸艂rocze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/97/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/96/2010 z dnia 14 czerwca 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/95/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/94/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/93/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/92/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/91/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorz膮du Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/90/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/89/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/88/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/87/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie przekazania - przej臋cia do realizacji zada艅 zwi膮zanych z powierzeniem zarz膮du nad drogami pomi臋dzy Gmin膮 Koluszki a Gmin膮 Brzeziny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/86/2010 z dnia 14 czerwca 2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Uchwa艂a Nr XLII/37/2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/85/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na przyj臋cie pomocy rzeczowej w roku 2010 od Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/84/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie uiszczenia sk艂adki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Po艂udniowo-Zachodniego Mazowsza na rok 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/83/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie przyj臋cia pomocy finansowej od Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/82/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na wniesienie dop艂aty do KPGK sp z o.o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/81/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dziennych stawek op艂aty, zarz膮dzenia poboru op艂aty w drodze inkasa oraz okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru op艂aty targowej w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/80/2010 z dnia 14 czerwca 2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 XLII/32/2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/79/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie upowa偶nienia Burmistrza Koluszek do wystawiania i podpisania weksla "In blanco" wraz z deklaracja wekslow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/78/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie zmiany statutu OSiR w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/77/2010 z dnia 14 czerwca 2010
w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/76/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Galk贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/75/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/74/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/73/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie komunalne na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/72/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie przeniesienia prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Stary Redze艅 na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Aktywno艣ci Obywatelskiej w Starym Redzeniu w drodze darowizny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/71/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie komunalne na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/70/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na rok 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/69/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/68/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/67/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXVII/102/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/66/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "W Bajkowej Krainie Nauki"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/65/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Przedszkolaki z Wyspy Wiedzy"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/64/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Przedszkolaki na Tropie Literek"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/63/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Uczone Misie"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/62/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "M膮dre Sze艣ciolatki"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/61/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Dociekliwe Skrzaty"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/60/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Rycerze z Literkowej Krainy"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/59/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Mali Odkrywcy Wiedzy"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/58/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Zdobywcy Wiedzy"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/57/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Zaczarowany 艢wiat Literek"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/56/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "M膮dre Maluchy"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/55/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Odkrywamy 艢wiat Wiedzy"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/54/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Podr贸偶nicy w Krainie Wiedzy"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/53/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Podr贸偶nicy w Krainie Wiedzy"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/52/2010 z dnia 26 kwietnia 2520
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt "Podr贸偶 do 艢wiata Wiedzy"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/51/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Podr贸偶 do Tajemniczej Krainy Literek"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/50/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Przedszkolaki Odkrywaj膮 艢wiat"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/49/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie skargi Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Redzeniu Starym na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/48/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie skargi Pana Zygmunta Walczaka na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/47/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 nr XLVI/29/2002 w sprawie podzia艂u Gminy Koluszki na okr臋gi wyborcze, okre艣lenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/46/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 nr 8/98 w sprawie ustalenia numer贸w i granic obwd贸w glosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/45/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/44/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/43/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu i planu zamierze艅 inwestycyjnych za rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/42/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach za rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/41/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach za rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/40/2010 z dnia 29 marca 2010
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu na 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/39/2010 z dnia 29 marca 2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/38/2010 z dnia 29 marca 2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych w 2010 roku dla Referatu Obs艂ugi Zamiejscowej Powiatowego Urz臋du Pracy 艁贸d藕- Wsch贸d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/37/2010 z dnia 29 marca 2010
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/36/2010 z dnia 29 marca 2010
w sprawie odst膮pienia od sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu g贸rniczego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/35/2010 z dnia 29 marca 2010
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/34/2010 z dnia 8 marca 2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/33/2010 z dnia 8 marca 2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/32/2010 z dnia 8 marca 2010
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/31/2010 z dnia 8 marca 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/30/2010 z dnia 8 marca 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/29/2010 z dnia 8 marca 2010
w sprawie uchylenia uchwa艂y nr XLI/15/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/28/2010 z dnia 8 marca 2010
w sprawie sprostowania b艂臋d贸w pisarskich w uchwale Nr XXXIX/137/09 Rady Miejskie] w Koluszkach z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/27/2010 z dnia 8 marca 2010
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXVII/23/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 lutego 200Sr., w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣 ci wynagrodzenia za inkaso.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/26/2010 z dnia 8 marca 2010
w sprawie wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia naprowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu niec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/25/2010 z dnia 8 marca 2010
w sprawie wymaga艅 jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz膮t na terenie Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/24/2010 z dnia 8 marca 2010
w sprawie skargi Pana Piotra Kaczmarka na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/23/2010 z dnia 8 marca 2010
w sprawie nadania Panu Feliksowi Bi艅kowkiemu tytu艂u "Honorowy Obywatel Gminy Koluszki"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/22/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie budynku sali gimnastycznej na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/21/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/20/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 prawa u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/19/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oraz ustanowienia s艂u偶ebno艣ci gruntowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/18/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/17/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/16/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 niezabudowanych nieruchomo艣ci w drodze bezprzetargowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/15/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/14/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach z przeznaczeniem na rekompensat臋 pieni臋偶n膮 za czas s艂u偶by policjant贸w przekraczaj膮cy norm臋 czasu pracy w 2010 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/13/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych Komendzie Powiatowej Policji z/s w Koluszkach na zakup sprz臋tu technicznego i biurowego na wyposa偶enie Komendy w 2010 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/12/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie uiszczenia sk艂adki cz艂onkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Dzia艂ania : Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Spo艂eczno艣ci Lokalnej MROGA
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/11/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/10/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie przyj 臋cia pomocy finansowej udzielonej Gminie Koluszki przez Powiat 艁贸dzki Wschodni
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/9/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu rejestracji pojazd贸w w 2010 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/8/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu administracji architektoniczno -budowlanej w 2010 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/7/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu centrum aktywizacji zawodowej w 2010 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/6/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 Murowych w 2010 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/5/2010 z dnia 25 stycznia 2010
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/4/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie przyj 臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie 艂贸dzkim Wschodnim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/3/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Koluszki na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/2/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowychw Gminie Koluszki na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/1/2010 z dnia 25 stycznia 2010
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/146/09 z dnia 29 grudnia 2009
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w So艂tysa na terenie So艂ectwa Galk贸w Ma艂y Zach贸d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/145/09 z dnia 29 grudnia 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wydatk贸w niewygasaj膮eych z up艂ywem roku bud偶etowego 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/144/09 z dnia 29 grudnia 2009
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/143/09 z dnia 29 grudnia 2009
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/142/09 z dnia 29 grudnia 2009
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XXXW83/09 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/141/09 z dnia 29 grudnia 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/20/09 Rady MiejsMej w Koluszkach z dnia 9 lutego.2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/140/09 z dnia 29 grudnia 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/18/2009 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/139/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dziennych stawek op艂aty, zarz膮dzenia poboru op艂aty w drodze inkasa oraz okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru op艂aty targowej w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/138/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawki op艂aty, poboru op艂aty w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w oraz wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie op艂aty od posiadania ps贸w w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/137/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/136/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/135/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie ustalenia wydatk贸w niewygasaj膮cych z up艂ywem roku bud偶etowego 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/134/09 z dnia 7 grudnia 2009
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/133/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/132/09 z dnia 7 grudnia 2009
Roczny Program wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/131/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie nadania nazwy ulicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/130/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 niezabudowanych nieruchomo艣ci w drodze beprzetargowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/129/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/128/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/127/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie skargi Pana Wies艂awa Surowieckiego zam. Ga艂k贸w Du偶y na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/126/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie skargi Stowarzyszenia Wspierania Aktywno艣ci Obwatelskiej, Rady So艂eckiej i Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej ze Starego Redzenia na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/125/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego fragment obr臋bu Galk贸w Parcela w gminie Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/124/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Przanowice, Gmina Koluszki na lata 2009-2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/123/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie odbioru odbierania odpad贸w komunalnych, opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/122/09 z dnia 7 grudnia 2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Koluszki za lata 2007 - 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/121/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋b贸w ewidencyjnych 2 i 3 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/120/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
w sprawie nadania nazwy dla ronda
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/119/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/118/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/117/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXXV/77/09 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/116/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/115/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
w sprawie wniesienia wk艂adu pieni臋偶nego w celu podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej sp贸艂ka z o. o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/114/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
w sprawie skargi Pani Lidii Jastrz臋bowskiej na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/113/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/112/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwod贸w publicznych gimnazj贸w prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/111/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwod贸w publicznych szk贸l podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/110/09 z dnia 26 pa藕dziernika 2009
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Gminie Koluszki na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/109/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009
w sprawie skargi Pa艅stwa Katarzyny i Wac艂awa Wojtalczyk贸w na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/108/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/107/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009
w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup sprz臋tu komputerowo-technicznego na wyposa偶enie Komendy w 2009 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/106/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/105/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009
w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Kszta艂towanie kluczowych kompetencji spo艂ecznych uczni贸w z Gminy Koluszki" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na lata 2007-2013 Priorytetu IX, Dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/104/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu bankowego w 2009 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/103/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/102/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/101/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009 roku
w sprawie wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z Powiatem 艁贸dzkim Wschodnim w zakresie przyst膮pienia do realizacji zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego pn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/100/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/19/2009 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/99/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie komunalne na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/98/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/97/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009 roku
w sprawie: uchylenia uchwa艂y nr XXXV/48/2001 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 5 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia op艂at za korzystanie z gminnych obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej stanowi膮cy w艂asno艣膰 Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXVII/96/2009 z dnia 21 wrze艣nia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXVII/95/2009 z dnia 21 wrze艣nia 2009r.
w sprawie uchwalenia "Trzyletniego planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Koluszki w latach 2010 - 2012"
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXVII/94/2009 z dnia 21 wrze艣nia 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/93/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
w sprawie skargi Pani Anny Soko艂owskiej na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/92/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
w sprawie skargi Pani Kamili Ku艣mirek na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/91/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
w sprawie skargi Pana Andrzeja Surowieckiego na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/90/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/89/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Palnu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/88/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
w sprawie trybu post臋powania przy udzielaniu dotacji, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w sferze zada艅 gminy innych ni偶 sfera zada艅 publicznych ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/87/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci budynk贸w wielorodzinnych lub ich cz臋艣ci, w kt贸rych wykonano remont elewacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/86/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
w sprawie zakupu sprz臋tu komputerowo-technicznego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z siedzib膮 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/85/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 XXXIV/62/2009 w sprawie przyj臋cia pomocy finansowej udzielonej Gminie Koluszki przez Powiat 艁贸dzki Wschodni
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/84/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 XXXIV/63/2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/83/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/82/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
o zamianie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/81/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci miasta Koluszki w rejonie ulic Reja, Ko艣ciuszki i Kili艅skiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/80/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/79/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na postawienie pomnika
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/78/2009 z dnia 29 czerwca 2009
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/77/2009 z dnia 29 czerwca 2009
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/76/2009 z dnia 29 czerwca 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/75/2009 z dnia 29 czerwca 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 XXX/20/2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/74/2009 z dnia 29 czerwca 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/73/2009 z dnia 29 czerwca 2009
w prawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej wyodr臋bnienia w bud偶ecie Gminy Koluszki 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/72/2009 z dnia 29 czerwca 2009
w sprawie procedury uchwalania bud偶etu gminy oraz rodzaju i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych towarzysz膮cych projektowi bud偶etu na rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/71/2009 z dnia 29 czerwca 2009
w sprawie ustalenia 藕r贸de艂 i utworzenia wydzielonych rachunk贸w dochod贸w w艂asnych w jednostkach bud偶etowych Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/70/2009 z dnia 29 czerwca 2009
w sprawie ustalenia op艂at za 艣wiadczenia publicznych przedszkoli samorz膮dowych prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/69/2009 z dnia 29 czerwca 2009
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Gminie Koluszki na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/68/2009 z dnia 29 czerwca 2009
w sprawie zmian w Statucie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/67/2009 z dnia 29 czerwca 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/66/2009 z dnia 29 czerwca 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/65/2009 z dnia 25 maja 2009
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/64/2009 z dnia 25 maja 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/63/2009 z dnia 25 maja 2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/62/2009 z dnia 25 maja 2009
w sprawie przyj臋cia pomocy finansowej udzielonej Gminie Koluszki przez Powiat 艁贸dzki Wschodni
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/61/2009 z dnia 25 maja 2009
w sprawie sprostowania b艂臋du pisarskiego w uchwale XXXI/34/09 w sprawie wyra偶enia zgody na pokrycie udzia艂贸w w kap. zak艂. KPGK Sp. z o.o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/60/2009 z dnia 25 maja 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na wniesienie dop艂aty do Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty za rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/59/2009 z dnia 25 maja 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wydatk贸w niewygasaj膮cych z up艂ywem roku bud偶etowego 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/58/2009 z dnia 25 maja 2008
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/57/2009 z dnia 25 maja 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 XXXI/77/2005 w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/56/2009 z dnia 25 maja 2009
w prawie wyra偶enia zgody na sprzedaz nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/55/2009 z dnia 25 maja 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/54/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/53/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
zmeniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/52/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XX/36/08 Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Ga艂k贸w Du偶y oraz zatwierdzenia Planu...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/51/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie uiszczenia sk艂adki cz艂onkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Dzia艂ania: Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Spo艂eczno艣ci Lokalnej MROGA.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/50/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/49/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/48/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Koluszki nalata 2008 - 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/47/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/46/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w drodze bezprzetargowej na okres 8 lat nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/45/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/44/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/43/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/42/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/41/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie nadania nazwy ulicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/40/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/39/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu i planu zamierze艅 inwestycyjnych za rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/38/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach za rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/37/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/36/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/35/2009 z dnia 16 marca 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/34/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na pokrycie udzia艂贸w w podwy偶szonym kapitale zak艂adowym Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej sp贸艂ka z o.o. wk艂adem niepieni臋偶nym w postaci w艂asno艣ci nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/33/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na podj臋cie wsp贸艂dzia艂ania w celu realizacji projektu pt.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/32/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie przyj臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/31/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie skargi Pani Agaty Michalak So艂tysa So艂ectwa Stary Redze艅 na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/30/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie skargi Pana Kazimierza Szklarka oraz Pana Romana Nowaka na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/29/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/28/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/23/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/27/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie nadania nazwy ulicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/26/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci nr dzia艂ki 332/2
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/25/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Przanowice nr dzia艂ki 151/3
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/24/2009 z dnia 16 marca 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Przanowice nr dzia艂ki 151/1
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/23/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/22/2009 z dnia 09 lutego 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego gminy Koluszki,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/21/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXVII/143/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 08 grudnia 2008 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/20/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizacj臋 zadania inwestycyjnego - remont drogi powiatowej w miejscowo艣ci Redze艅 Stary
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/19/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego (opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu drogi powiatowej Justyn贸w - Ga艂k贸w Parcela)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/18/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego (rozbudowa skrzy偶owania drogi wojew贸dzkiej Brzeziny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/17/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie wsp贸lnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. :
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/16/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych w 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/15/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu administracji architektoniczno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/14/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu rejestracji pojazd贸w w 2009 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/13/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie przyj臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w powiecie 艁贸dzkim Wschodnim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/12/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach na 2009 r., z przeznaczeniem na rekompensat臋 pieni臋偶n膮 za czas s艂u偶by Policjant贸w przekraczaj膮cy norm臋 czasu s艂u偶by
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/11/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶ycie herbu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/10/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie pomieszcze艅 na okres 10 lat na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/9/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/8/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Galk贸w Ma艂y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/7/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w So艂tysa So艂ectwa Borowa I,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/6/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Koluszki na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/5/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Gminie Koluszki na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/4/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie nadania Panu Antoniemu Tomczykowi tytu艂u
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/3/2009 z dnia 09 lutego 2009
w sprawie nadania Ks. Pra艂atowi Kazimierzowi Pacholikowi tytu艂u
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/2/09 z dnia 14 stycznia 2009
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/1/09 z dnia 14 stycznia 2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/155/08 z dnia 29 grudnia 2008
w sprawie uchwalenie bud偶etu Gminy Koluszki na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/154/08 z dnia 29 grudnia 2008
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Koluszki na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/153/08 z dnia 29 grudnia 2008
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Gminie Koluszki na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/152/08 z dnia 29 grudnia 2008
w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Koluszki na lata 2008-2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/151/08 z dnia 29 grudnia 2008
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/150/08 z dnia 29 grudnia 2008
w sprawie ustalenia wydatk贸w niewygasaj膮cych z up艂ywem roku bud偶etowego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/149/08 z dnia 29 grudnia 2008
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w D艂ugiem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/148/08 z dnia 29 grudnia 2008
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki wyp艂acania dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/147/08 z dnia 29 grudnia 2008
w sprawie okre艣lenia zasad nabycia, zbycia i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na czas d艂u偶szy ni偶 3 lata i na czas nieoznaczony
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/146/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci dziennych stawek op艂aty, zarz膮dzenia poboru op艂aty w drodze inkasa oraz okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru op艂aty targowej w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/145/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawki op艂aty, poboru op艂aty w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w oraz wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie op艂aty od posiadania ps贸w w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/144/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/143/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/142/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku rolnego os贸b fizycznych i wzoru druku deklaracji na podatek rolny os贸b prawnych ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/141/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku le艣nego os贸b fizycznych i wzoru druku deklaracji na podatek le艣ny os贸b prawnych ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/140/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci os贸b fizycznych i wzoru druku deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci os贸b prawnych ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/139/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/138/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/137/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie przyj臋cia darowizny od Gminy Andrespol,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/136/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie nadania Statutu Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/135/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/134/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/133/08 z dnia 08 grudnia 2008
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Plany Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/132/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/131/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/130/08 z dnia 08 grudnia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas okre艣lony do 3 lat,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/129/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/128/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XLI/52/2006 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 pa藕dziernika 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/127/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/126/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na wniesienie aportu do Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej sp贸艂ka z o. o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/125/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIV/87/2008 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 wrze艣nia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/124/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/123/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Gminie Koluszki na rok 2008 rok,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/122/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie przyj臋cia procedury konsultacji spo艂ecznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/121/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie skargi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie Oddzia艂 Regionalny w Bydgoszczy do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/120/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki (Nr 38/3),
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/119/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki (Nr 161/1),
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/118/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej ma czas okre艣lony do 3 lat (Koluszki nr dzia艂ki 149),
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/117/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej ma czas okre艣lony do 3 lat (Koluszki nr dzia艂ki 517/11),
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/116/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej ma czas okre艣lony do 3 lat (Nowy Redze艅 nr dzia艂ek 14, 47/2, 173),
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/115/08 z dnia 17 listopada 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej ma czas okre艣lony do 3 lat (Koluszki nr dzia艂ki 41),
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/114/08 z dnia 16 pa藕dziernika 2008
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/113/08 z dnia 16 pa藕dziernika 2008
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/112/08 z dnia 16 pa藕dziernika 2008
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Dyrektorowi Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/111/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie wyra偶enia opinii na temat projektu uchwa艂y Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie ograniczenia dzia艂alno艣ci Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/110/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/109/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie przyst膮pienia Gminy Koluszki do Lokalnej Grupy Dzia艂ania: Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Spo艂eczno艣ci Lokalnej MROGA
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/108/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie wniesienia wk艂adu pieni臋偶nego w celu podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej sp贸艂ka z o. o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/107/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/106/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier偶awy na okres 3 lat we wsi Zielona G贸ra,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/105/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Ga艂k贸w Du偶y gm. Koluszki oznaczonej numerem ewidencyjnym dzia艂ki 363/5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/104/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Ga艂k贸w Du偶y gm. Koluszki oznaczonej numerem ewidencyjnym dzia艂ki 363/3
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/103/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ek w mie艣cie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/102/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XXII/59/2008 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokali mieszkalnych,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/101/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie nadania drodze po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki obr臋b 6 oznaczonej numerami dzia艂ek 6/1 i 7/1 nazw臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/100/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, obr臋b 1 przy ul. genera艂a D膮browskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/99/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej przy Zespole Szk贸艂 w Ga艂kowie Du偶ym ul. Dzieci Polskich 14
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/98/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie wprowadzaj膮ca zmiany do Uchwa艂y nr XXIII/81/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/97/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/50/2008 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/96/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XI/119/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 03 grudnia 2007 r. w sprawie okre艣lenia stawek od 艣rodk贸w transportowych,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/95/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXIII/78/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie okre艣lenia zasad, sposob贸w i trybu umarzania i udzielania ulg
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/94/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych oraz wysoko艣ci op艂at wnoszonych za korzystanie z posi艂k贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/93/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVII/7/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/92/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIII/80/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 sierpnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/91/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XXIII/77/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwa艂y nr XV/117/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 03 grudnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/90/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Gminy-Miasta 艁贸d藕 w zakresie pokrycia koszt贸w funkcjonowania Komendy Miejskiej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/89/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorz膮dowi Wojew贸dztwa (opracowanie wariantowych przebieg贸w obwodnicy)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/88/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorz膮dowi Wojew贸dztwa (rozbudowa skrzy偶owania ulic)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/87/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/86/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie upowa偶nienia Burmistrza Koluszek do wystawienia i podpisania weksla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/85/08 z dnia 29 wrze艣nia 2008
w sprawie upowa偶nienia Burmistrza Koluszek do wystawienia i podpisania weksla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/84/08 z dnia 27 sierpnia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/83/08 z dnia 27 sierpnia 2008
w sprawie ustanowienia logo Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/82/08 z dnia 27 sierpnia 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/81/08 z dnia 27 sierpnia 2008
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/80/08 z dnia 27 sierpnia 2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/79/08 z dnia 27 sierpnia 2008
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/78/08 z dnia 27 sierpnia 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/77/08 z dnia 27 sierpnia 2008
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XV/117/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 03 grudnia 2007 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/76/08 z dnia 27 sierpnia 2008
w sprawie gminnego programu przeciwdzia艂ania bezdomno艣ci zwierz膮t domowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/75/08 z dnia 27 sierpnia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/74/08 z dnia 27 sierpnia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/73/08 z dnia 27 sierpnia 2008
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/72/08 z dnia 27 sierpnia 2008
o zamianie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/71/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
ustalenie planu sieci i granic
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/70/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
ustalenie planu sieci publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/69/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/68/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
procedura uchwalania bud偶etu Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/67/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
zwolnienie z podatku od nieruchomo艣ci w ramach pomocy de minimis
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/66/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
zmiany w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu Gminy na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/65/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
wyra偶enie zgody na wniesienie dop艂aty do KPGK
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/64/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/63/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/62/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
wyra偶enie zgody na zawarcie kolejnej umowy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/61/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
wyra偶enie zgody na odp艂atne ustanowienie s艂u偶ebno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/60/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
wyra偶enie zgody na nabycie dzia艂ki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/59/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
wyra偶enie zgody na sprzeda偶 lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/58/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
wyra偶enie zgody na sprzeda偶 lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/57/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
wyra偶enie zgody na nabycie dzia艂ki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/56/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
wyra偶enie zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/55/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
wyra偶enie zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/54/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
wyra偶enie zgody na przyst膮pienie do TBS w Zgierzu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/53/08 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dyrektor贸w i wicedyrektor贸w oraz nauczycieli pe艂ni膮cych inne stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli ped
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/52/08 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2008 (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/51/08 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie udzia艂u Gminy Koluszki w realizacji projektu ,,Budowa Zintegrowanego Systemu e-Us艂ug Publicznych Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego (Wrota Regionu 艁贸dzkiego)" (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/50/2008 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/49/08 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie upowa偶nienia Burmistrza Koluszek do wystawienia i podpisania weksla ,,in blanco" wraz z deklaracj膮 wekslow膮 (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/48/08 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie uiszczenia sk艂adki cz艂onkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Po艂udniowo - Zachodniego Mazowsza na rok 2008 (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/47/08 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia dla Burmistrza Koluszek (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/46/08 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego i wyra偶enia zgody na ustalenie warto艣ci jednego punktu w tabeli wynagradzania dla pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Koluszki (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/45/08 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie: skargi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie Oddzia艂 Regionalny w Bydgoszczy do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w 艁odzi na uchwa艂臋 Rady Miejskiej w Koluszkach (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/44/08 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Surowieckiego na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/43/08 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wies艂awa Surowieckiego na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/42/2008 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie zgody na nadanie nazwy ulicy (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/41/2008 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier偶awy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/40/2008 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier偶awy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/39/2008 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oraz ustanowienia s艂u偶ebno艣ci gruntowej (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXI/38/2008 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas okre艣lony do 3 lat (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/37/2008 z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/36/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Ga艂k贸w Du偶y na lata 2008 - 2015 (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/35/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas okre艣lonej do 3 lat (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/34/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/33/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/32/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie sprzeda偶y niezabudowanych nieruchomo艣ci w drodze bezprzetargowej (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/31/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2008 (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/30/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koluszki (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/29/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu za rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/28/2008 z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ki po艂o偶onej we wsi 呕akowice od osoby fizycznej (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/27/2008 z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/26/08 z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szeg贸艂owe warunki wyp艂acania dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zast臋pstw dora藕nych, nagr贸d oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom gimnazj贸w, s
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/25/08 z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Gminie Koluszki na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/24/08 z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Oddzia艂u Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Bydgoszczy na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta Koluszki (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/23/08 z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zasad wyp艂acania diet dla so艂tys贸w i przewodnicz膮cych zarz膮d贸w osiedli (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/22/08 z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2008 (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/21/2008 z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie przej臋cia od Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego, zadania zarz膮dzania publicznymi drogami powiatowymi (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/20/08 z dnia 03 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi odbierania odpad贸w komunalnych, opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/19/08 z dnia 03 marca 2008 roku
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/18/08 z dnia 03 marca 2008 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 niezabudowanych nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/17/08 z dnia 03 marca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J贸zefa Janusza Mielczarka na dzia艂alno艣膰 Dyrektora MGOPS w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/16/08 z dnia 03 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/15/08 z dnia 03 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych oraz wysoko艣ci op艂at za posi艂ki wydawane w sto艂贸wkach znajduj膮cych si臋 w szko艂ach dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Koluszki,
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/14/08 z dnia 03 marca 2008 roku
w sprawie zmian w Statucie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/13/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie sprostowania b艂臋d贸w pisarskich w uchwale Nr VIII/32/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/12/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ek. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/11/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w u偶yczenie nieruchomo艣ci. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/10/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie o nieodp艂atnym przekazaniu na rzecz Partii Niepokalanego Pocz臋cia NMP w Koluszkach dzia艂ek po艂o偶onych w mie艣cie obr臋b 7. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/9/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie przyj臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie 艁贸dzkim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/8/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych z przeznaczeniem na rekompensat臋 pieni臋偶n膮 na czas s艂u偶by Policjant贸w przekraczaj膮cy norm臋 czasu s艂u偶by. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/7/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup sprz臋tu technicznego na wyposa偶enie Komendy w 2008 roku. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/6/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych w 2008 roku. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/5/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na dofinansowania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w 2008 r. Tre艣膰 w za艂膮膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/4/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu rejestracji pojazd贸w w 2008 roku. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/3/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonwczym bud偶etu gminy na rok 2008. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/2/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie Podsfery Koluszkowskiej 艁贸dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/1/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku
W sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/126/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku
W sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2008 r.. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/125/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Koluszki na 2008 r.. Tres膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/124/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Gminie Koluszki na 2008 r.. Tres膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/123/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/122/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku
W sprawie wydatk贸w niewygasaj膮cych z up艂ywem roku bud偶etowego na 2007 r.. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/121/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku
W sprawie zmian w bud偶ecie i ukladzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/120/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku
W sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koluszki na lata 2007 - 2013. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/119/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/118/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie okre艣lenia wysoko艣ci dziennych stawek op艂aty, zarz膮dzenia poboru op艂aty w drodze inkasa oraz okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru op艂aty targowej w Gminie Koluszki. Tre艣c w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/117/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawki op艂aty, poboru op艂aty w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w oraz wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie op艂aty od posiadania ps贸w w Gminie Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/116/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/115/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie uchwalenia rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alnos膰 po偶ytku publicznego na 2008r. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/114/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki obr臋b 7. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/113/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki obr臋b 5. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/112/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi 艢winy. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/111/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obszaru miasta Koluszki w rejonie ulic: Reja, Ko艣ciuszki i Kili艅skiego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/110/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y Rady Miejskiej w Koluszkach nr XII/67/2007 roku z dnia 29 sierpnia 2007 roku. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/109/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia opinii w sprawie projektu Rozporz膮dzenia Wojewody 艁贸dzkiego w sprawie "Koluszkowsko - Lubochnia艅skiego" Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tre艣膰 w za艂aczniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/108/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia opinii w sprawie projektu Rozporz膮dzenia Wojewody 艁贸dzkiego w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Mrogi i Mro偶ycy". Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/107/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego oraz skutku niedope艂nienia tego obowi膮zku. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/106/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na u偶ycie herbu Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/105/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/104/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y nr XLI/52/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 pa藕dziernika 2006 roku w sprawie ustalenia 藕r贸de艂 i utworzenia wydzielonych rachunk贸w dochod贸w w艂asnych w jednostkach bud偶etowych Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂aczniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/103/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/102/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci wsi Lisowice w gminie Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/101/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla po艂udniowej cz臋艣ci wsi Kaletnik w gminie Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/100/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 呕akowice oraz p贸艂nocno - wschodniej cz臋艣ci wsi R贸偶yca w gminie Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/99/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla p贸艂nocno - zachodniej cz臋艣ci obr臋bu Borowo II w gminie Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/98/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla po艂udniowej cz臋艣ci obr臋bu Ga艂k贸w Du偶y w gminie Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/97/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla p贸艂nocnej cz臋艣ci obr臋bu Ga艂k贸w Ma艂y w gminie Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/96/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla po艂udniowej cz臋艣ci obr臋bu Ga艂k贸w Ma艂y w gminie Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/95/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na nadanie nazwy ulicy. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/94/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie powo艂ania Zast臋pcy Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/93/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie wyboru 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego w Rawie Mazowieckiej - kadencja 2008 - 2011. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/92/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie wyboru 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego w Brzezinach - kadencja 2008 - 2011. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/91/07 z dnia 31 pa藕dziernika 2007 roku
W sprawie zmian w strukturze zak艂adu bud偶etowego "Hala Sportowa" i zmiany nazwy. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/90/07 z dnia 24 wrze艣nia 2007 roku
W sprawie podj臋cia czynno艣ci maj膮cych na celu zabezpieczenie 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie Gminy Koluszki z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej na budow臋 infrastruktury technicznej zgodnie z za艂o偶eniami wynikaj膮cymi z op
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/89/07 z dnia 24 wrze艣nia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/88/07 z dnia 24 wrze艣nia 2007 roku
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/87/07 z dnia 24 wrze艣nia 2007 roku
W sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/86/07 z dnia 24 wrze艣nia 2007 roku
W sprawie wniesienia wk艂adu pieni臋偶nego w celu podwy偶szenia kapita艂u zakladowego Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej sp贸艂ka z o. o. . Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/85/07 z dnia 24 wrze艣nia 2007 roku
W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/84/07 z dnia 24 wrze艣nia 2007 roku
W sprawie przyj臋cia " Trzyletniego planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Koluszki w latach 2007 - 2009". Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/83/07 z dnia 24 wrze艣nia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na podj臋cie wsp贸艂dzia艂ania w celu realizacji projektu pt. " Metropolitarna Sie膰 Szerokopasmowego Dost臋pu do Internetu". Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/82/07 z dnia 24 wrze艣nia 2007 roku
W sprawie wyra偶ania opinii na temat projektu uchwa艂y Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie ograniczenia dzia艂alno艣ci i wy艂膮czenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach Przychodni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/81/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y nr X/61/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/80/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y nr VI/21/2007 z dnia 12 marca 2007 roku. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/79/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie zgody na nadanie nazwy ulicy. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/78/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie zamiany nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Koluszkach przy ul. rotmistrza Witolda Pileckiego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/77/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie zamiany nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Koluszkach przy ul. 呕eromskiego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/76/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/74/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie przeprowadzenia wybor贸w Przewodnicz膮cego i Zarz膮du Osiedla " 艁贸dszkie II ". Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/73/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie przeprowadzenia wybor贸w Przewodnicz膮cego Zarz膮du Osiedla " Warszawskie". Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/72/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/71/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y nr XIV/131/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/70/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y nr XIV/130/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/69/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y nr XIV/129/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/68/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu 7 艁贸dzkiego Wschodniego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/67/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
W sprawie ustalenia stawek procentowych op艂at adiacenckich na terenie gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/66/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku
W sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/65/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y nr XXVII/23/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w w drzodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/64/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku
W sprawie likwidacji Szko艂y Podstawowej w Redzeniu. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/63/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku
W sprawie utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 w Ga艂kowie Du偶ym. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/62/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku
W sprawie uchwa艂y nr X/53/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 7 艁贸dzkiego wschodniego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/61/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci od Syndyka Masy Upad艂o艣ciowej Metalexportu Odlewni Sp. z.o.o. w upad艂o艣ci w Koluszkach w zamian za zaleg艂o艣ci podatkowe z tytu艂u podatk贸w stanowi膮cych dochody gminy. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/60/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki po艂o偶onej w Koluszkach przy ul. 呕wirki- ul. Polnej. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/59/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie procedury uchwalania bud偶etu gminy oraz rodzaju i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych towarzysz膮cych projektowi bud偶etu na rok 2008. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/58/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie powo艂ania zespo艂u opiniuj膮cego kandydat贸w na 艂awnik贸w. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/57/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie zmainy uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/56/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie zmain w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/55/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie wniesienia wk艂adu pieni臋偶nego w celu podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej sp贸艂ka z o.o. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/54/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie udzielenia pomocy rzeczowo finansowej dla Powiatu 艁odzkiego Wschodniego przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarz膮du drogami powiatowymi w gminie Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/53/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego w formie dotacji celowej. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Panu Paw艂owi Go藕dzi艅skiemu- radcy prawnemu w " Kancelarii Radcy Prawnego P. Go藕dzi艅ski". Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/51/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie skierowania skargi do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w 艁odzi na rozstrzygni臋cie nadzorcze Wojewody 艁贸dzkiego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/50/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie ustalenia op艂at za 艣wiadczenia w przedszkolach publicznych samorz膮dowych, prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/49/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie ustalenia regulaminu przyznawania 艣wiadcze艅 w ramach pomocy zdrowotnej oraz okre艣lenia warunk贸w i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli, nauczycieli b臋d膮cych emerytami i rencistami korzystaj膮cymi z opieki zdrowotnej w plac贸wkach, dla kt贸rych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/12/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋b贸w ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/11/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋b贸w ewidencyjnych nr 2 i 3 miasta Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/23/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na u偶ywanie herbu Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/22/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie powo艂ania Sekretarza Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/21/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci od Syndyka Masy Upad艂o艣ciowej Metalexportu Odlewni Koluszki Sp. z.o.o. w upad艂o艣ci w Koluszkach w zamain za zaleg艂o艣ci podatkowe z tytu艂u podatk贸w stanowi膮cych dochody gminy. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/20/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie komunalne na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/19/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/18/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ek po艂o偶onych we wsi Zielona G贸ra od os贸b fizycznych. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/17/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/16/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y nr XLI/52/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 pa藕dziernika 2006r. w sprawie ustalenia 藕r贸de艂 i utworzenia wydzielonych rachunk贸w dochod贸w w艂asnych w jednostkach bud偶etowych Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/15/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie zminy uchwa艂y nr XXVII/23/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 lutego 2005r., w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w na drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/14/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie uiszczenia sk艂adki cz艂onkowskiej na rzecz Stowrzyszenia Gmin Regionu Po艂udniowo- Zachodniego Mazowsza za rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/13/07 z dnia 12 marca 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na wniesienia aportu wk艂adu pieni臋偶nego celem podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego do Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej sp贸艂ka z o.o. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/9/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnych lokali mieszkalnych. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/8/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/7/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/6/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/5/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku
W sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Podstawowej w Redzeniu. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/4/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku
W sprawie przeprowadzenia wybor贸w So艂tys贸w, Rad So艂eckich na terenie so艂ectw oraz Przewodnicz膮cych i zarz膮dow Osiedli na terenie miasta Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/3/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku
W sprawie zarz膮dzenia poboru op艂aty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru op艂aty skarbowej w Gminie Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/2/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂ay w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/1/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku
W sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/30/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawue przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/29/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku
W sprawie zmian w buud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/28/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku
W sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki wp艂acania dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia na godziny ponadwymiarowe, godziny zast臋pstw dora藕nych, nagr贸d oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom gimnazj贸w,
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/27/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku
W sprawie utworzenia jednostki pomocnoiczej gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/26/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku
W sprawie wyboru kandydata i jego sta艂ego zast臋pcy na cz艂onka Sta艂ej Konferencji Wsp贸艂pracy. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/25/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku
W sprawie protestu przeciwko decyzji o lokalizacji wi臋zienia w Gal艂kowie Ma艂ym. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/24/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku
W sprawie powiadomomienia os贸b zobowi膮zanych do z艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/32/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidecyjnego nr 5 miasta Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/31/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidecyjnego nr 1 miasta Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/38/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku
W sprawie powolania Zast臋pcy Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego w Koluszkach. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/37/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku
W sprawie odwo艂ania Zast臋pcy Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego w Koluszkach. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/36/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwa艂y nr XXVII/23/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 lutego 2005r., w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/35/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku
W sprawie zmiany uchwaly w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/34/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku
W sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/33/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku
W sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/48/07 z dnia 28 maja 2007 roku
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci we wsi S艂otwiny. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/47/07 z dnia 28 maja 2007 roku
W sprawie sprzeda偶y udzia艂u niezabudowanej nieruchomosci rolnej w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Ga艂k贸w Ma艂y oznaczonej nr ewidencyjnym dzia艂ki 92/23. Tre艣膰 w zal膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/46/07 z dnia 28 maja 2007 roku
W sprawie sprzeda偶y udzia艂u niezabudowanej nieruchomo艣ci rolnej w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Ga艂k贸w Ma艂y oznaczonej nr ewidencyjnym dzia艂ki 92/22. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/45/07 z dnia 28 maja 2007 roku
W sprawie sprzeda偶y udzia艂u 4/6 cz臋艣ci w niezabudowanej nieruchomo艣ci rolnej w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Przanowice. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/44/07 z dnia 28 maja 2007 roku
W sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonwczym bud偶etu na rok 2007. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/43/07 z dnia 28 maja 2007 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Gminy- Miasta 艁贸d藕 w zakresie pokrycia cz臋艣ci koszt贸w funkcjonowania Komendy Miejskiej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w 艁odzi. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/42/07 z dnia 28 maja 2007 roku
W sprawie uchwalenia statutu dla Osiedla 艁贸dzkie II. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/41/07 z dnia 28 maja 2007 roku
W sprawie przeprowadzenia wybor贸w So艂tysa i Rady So艂eckiej na terenie so艂ectwa Stary Redze艅. Tre艣c w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/40/07 z dnia 28 maja 2007 roku
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 7 8 miasta Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/39/07 z dnia 28 maja 2007 roku
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidecyjnego nr 2 i 3 miasta Koluszki. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/29/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/28/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Koluszki na rok 2007. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na dofinansowanie zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/26/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy Samorz膮dowi Powiatu 艁odzkiego Wschodniego w zakresie finansowania zadania z zakresu rejestracji pojazd贸w. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zasad przyznawania i wysoko艣ci diet dla radnych Rady Miejskiej w Koluszkach. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/24/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie przyj臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2007. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/22/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomani w Gminie Koluszki na rok 2007. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Gminie Koluszki na rok 2007. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/20/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2006. Tre艣c uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci os贸b fizycznych i wzoru druku deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci os贸b prawnych, jednostek organizacyjnych oraz sp贸艂ek niemaj膮cych osobowo艣ci prawnej, je
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/18/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/17/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/16/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2006 roku. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/15/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/14/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w bud偶ecie i uk艂adzie wykonawczym bud偶etu gminy na rok 2006. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/13/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie udzielenia por臋czenia sp艂aty po偶yczki Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej sp贸艂ka z o.o. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/12/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek podatku, poboru podatku w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w oraz wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie podatku od posiadania ps贸w w Gminie Koluszki. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/11/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/10/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dziennych stawek op艂aty, zarz膮dzenia poboru op艂aty w drodze inkasa oraz okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru op艂aty targowej w Gminie Koluszki. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/9/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/8/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia dla Pana S艂awomira Wochny Burmistrza Miasta Koluszki. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/7/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie powo艂ania Skarbnika Gminy Koluszki. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/6/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie odwo艂ania Skarbnika Gminy Koluszki. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/5/06 z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie powo艂ania Komisji sta艂ych, ustalenia ich sk艂adu liczbowego i sk艂adu osobowego. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie powo艂ania Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Rady Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koluszkach. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Koluszkach. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 roku.
w sprawie wyboru przewodniczacego Rady Miejskiej w Koluszkach. Tre艣膰 uchwa艂y w za艂膮czniku.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10398308