logo

Urz膮d Miejski w Koluszkach

Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady Miejskiej
Rok 2018 - 2023

Uchwa艂a Nr XX/46/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysoko艣ci stawki tej op艂aty dla nieruchomo艣ci, na kt贸rych znajduj膮 si臋 domki letniskowe lub innych nieruchomo艣ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/45/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/44/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/43/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/42/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/41/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/40/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/39/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wierzchy, obr臋b Wierzchy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/38/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dziatek gruntu po艂o偶onych w mie艣cie Koluszki, od osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/37/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 niezabudowanych nieruchomo艣ci, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Ga艂k贸w Ma艂y, obr臋b Galk贸w Ma艂y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/36/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci 艢winy, obr臋b 艢winy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/35/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ki gruntu, po艂o偶onej w obr臋bie Galk贸w Du偶y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/34/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/33/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/32/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/31/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/30/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przy ul. Brzezi艅skiej 32 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/29/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przy ul. Brzezi艅skiej 30 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/28/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/27/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t w Gminie Koluszki w 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/26/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za pobyt dziecka w 呕艂obku Miejskim w Koluszkach oraz ustalenia maksymalnej wysoko艣ci op艂aty za wy偶ywienie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/25/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie utworzenia 呕艂obka Miejskiego w Koluszkach oraz uchwalenia jego statutu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/24/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 - 2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/23/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/22/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie wyra偶enia woli przyst膮pienia do 艂贸dzkiego zwi膮zku metropolitalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/21/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie przyj臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/20/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 - 2031.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/19/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz w bud偶ecie Gramy Koluszki na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/18/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Du偶ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/17/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektnwo-kosztorysowej budynku przy ul. Brzezi艅skiej 18 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/16/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie zaci膮gni臋cia potyczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku 艣wietlicy w Regnach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/15/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia potyczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi na realizacje zadania pn, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/14/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/13/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia 艣redniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koluszki na rok szkolny 2019/2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/12/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/11/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie okre艣leniu zasad udzielania dotacji celowych z bud偶etu Gminy Koluszki na dofinansowanie zadania polegaj膮cego na ograniczeniu emisji zanieczyszcze艅 poprzez trwa艂膮 zmian臋 istniej膮cego 藕r贸d艂a ciep艂a opartego na paliwie sta艂ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie wyboru metody ustaleniu op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysoko艣ci stawki tej op艂aty dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych przez mieszka艅c贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/8/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow臋 drogi powiatowej Nr 2914E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/7/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki obr臋b 6
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/6/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie nadaniu nazwy drodze po艂o偶onej w miejscowo艣ci Borowa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/5/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/4/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych dla Referatu Obs艂ugi Zamiejscowej Powiatowego Urz臋du Pracy w roku 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/3/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z, przeznaczeniem na dofinansowanie zada艅 z zakresu rejestracji pojazd贸w w roku 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/2/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeinaczeniem ort dofinansowanie koszt贸w wynagrodzenia pracownik贸w wykonuj膮cych zadania r. zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w roku 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowe] Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych w roku 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/143/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2019 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pod nazw膮 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i I LO w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek za zaj臋cie pasa drogowego na cele niezwi膮zane z budowa, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca w sprawie wyboru metody ustalenia ophtiy za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysoko艣ci stawki tej op艂aty d!a nieruchomo艣ci zamieszka艂ych przez mieszka艅c贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/139/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze 艣wietlic wiejskich po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Koluszki ES 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/137/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Koluszki na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/136/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/135/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 - 2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/134/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na iaia 2019 -2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/133/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/132/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ci膮gu drogi powiatowej nr 2911E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/130/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 - 2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/129/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/128/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/127/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/126/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek za zaj臋cie pasa drogowego na ce!e niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/125/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/124/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/123/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/122/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/121/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/120/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/119/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/118/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/117/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacje zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow臋 drogi powiatowej Nr 2914E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/116/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/115/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/114/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2019 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow臋 drogi powiatowej nr 2914E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/113/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budow臋 tunelu pod torami kolejowymi w ci膮gu drogi powiatowej nr 2911E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/112/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/111/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Koluszki w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/110/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej w obr臋bie Wierzchy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/109/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 dyrektora Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/108/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/107/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/106/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/105/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr XLIII/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/104/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z Powiatem 艁贸dzkim Wschodnim na realizacj臋 zadania pod nazw膮 Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy u!. Ko艣ciuszki 16
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/103/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/102/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie nadania nazwy drodze po艂o偶onej w miejscowo艣ci 呕akowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/101/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 udzia艂u nale偶膮cego do Gminy Koluszki, wynosz膮cego 1/4 cz臋艣ci, w prawie w艂asno艣ci zabudowanej nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w obr臋bie Ga艂k贸w Du偶y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/100/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w mie艣cie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/99/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia jednostek bud偶etowych gromadz膮cych dochody na wydzielonym rachunku, 藕r贸de艂 tych dochod贸w i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporz膮dzania planu finansowego dochod贸w i wydatk贸w nimi finansowanych, dokonywania z
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/98/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 dyrektora Szko艂y Podstawowej w R贸偶ycy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/97/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i przedszkolach, dla kt贸rych Gmina Koluszki jest organem prowadz膮cym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/96/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2020 - 2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/95/2019 z dnia 16 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na 艂ata 2019 - 2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/94/2019 z dnia 16 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/93/2019 z dnia 16 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Przedszkola Nr 3 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/92/2019 z dnia 16 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/91/2019 z dnia 16 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zaliczenia drogi ul. Mickiewicza w Koluszkach do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/90/2019 z dnia 16 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwa艂odawczej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/89/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w spranie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/88/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 - 2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/87/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/86/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Gminy Koluszki na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/85/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia apelu dotycz膮cego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju us艂ug i sieci telekomunikacyjnych oraz niekt贸rych innych ustaw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/84/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/83/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/82/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/81/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/80/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/78/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/77/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowo艣ciach Felicjan贸w i Lisowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/76/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
uchylaj膮ca uchwal臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2019 dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pod nazw膮 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudow臋 budynku Szko艂y Podstawowej Nr 2 i I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Kolusz
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/75/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w mie艣cie Koluszki, obr臋b 2
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/74/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania komisji sta艂ych, ich sk艂adu liczbowego i sk艂adu osobowego oraz zakresu dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/73/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki na lata 2019-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/72/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z basen贸w zewn臋trznych po艂o偶onych na terenie dzia艂ki nr 187 w miejscowo艣ci Lisowice, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/71/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/70/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/69/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/68/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 - 2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/67/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/66/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Gminy Koluszki na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/65/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Koluszki programu dzia艂a艅 na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazw膮 Koluszkowska Karta Du偶ej Rodziny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/64/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u opiniuj膮cego zg艂oszonych kandydat贸w na 艂awnik贸w s膮dowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/63/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/62/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koluszek wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/61/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozda艅 finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Koluszki za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/60/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/59/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/58/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/57/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/56/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/55/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej w obr臋bie Zielona G贸ra
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/54/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dziaiek gruntu, po艂o偶onych w obr臋bie Galk贸w Du偶y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/53/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu dla Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/52/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z basen贸w zewn臋trznych po艂o偶onych na terenie dzia艂ki nr 187 w miejscowo艣ci Lisowice, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/51/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i przedszkolach, dla kt贸rych Gmina Koluszki jest organem prowadz膮cym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/50/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki na lata 2019-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/49/2019 z dnia 27.05.2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/48/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie emisji obligacji oraz okre艣lenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/47/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 - 2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/46/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/45/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w mie艣cie Koluszki, obr臋b 3
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/44/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w u偶ytkowanie nieruchomo艣ci gruntowy ch wraz z naniesieniami, na kt贸rych zlokalizowane jest miejskie sk艂adowisko odpad贸w komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/43/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabieg贸w piel臋gnacyjnych pomnik贸w przyrody
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/42/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/41/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 - 2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/40/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/39/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przygotowanie i realizacj臋 projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na lata 2014 - 2020, O艣 Priorytetowa XI - Edukacja, kwalifikacje, umiej臋tno艣ci, Dzia艂ania XI. 1 - Wysoka jako艣膰 edukacji, Po
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/38/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na realizacj臋 projektu pn. Przysz艂o艣膰 w Twoich r臋kach II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/37/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/36/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie wykazu k膮pielisk na rok 2019 na terenie Gminy Koluszki oraz okre艣lenia sezonu k膮pielowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/35/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki oraz w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/34/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysoko艣ci stawki tej op艂aty dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych przez mieszka艅c贸w na terenie Gminy Koluszki oraz ustalenia stawki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/33/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/32/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/31/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wykonywania zadania publicznego dotycz膮cego utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie So艂ectwa Zielona G贸ra
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/30/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow臋 drogi powiatowej nr 2914E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/29/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia zalece艅 i kierunk贸w dzia艂ania Burmistrza Koluszek dotycz膮cych wdro偶enia procedur zmierzaj膮cych do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/28/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwa艂odawczej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/27/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych wymog贸w raportu o stanie gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/26/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t w Gminie Koluszki w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/25/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnych lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/24/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸l podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki oraz okre艣lenia granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych od dnia 1 wrze艣nia 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/23/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Koluszki na lata 2019-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/22/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/21/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/20/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zasad wyp艂acania diet dla so艂tys贸w i przewodnicz膮cych zarz膮d贸w osiedli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/19/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zasad ustalania diet dla radnych Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/18/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Lisowice w gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/17/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie szczeg贸lowego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 op艂at臋, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci odpad贸w komunalnych, cz臋stotliwo艣ci i s
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/16/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych z bonifikat膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/15/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne przekazanie Gminie Andrespol mienia komunalnego Gminy Koluszki w zwi膮zku ze zmian膮 granic gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/14/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie nadania nazwy drodze po艂o偶onej w miejscowo艣ci Ga艂k贸w Ma艂y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/13/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie przyj臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/12/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/11/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/10/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/9/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla p贸艂nocno - wschodniej cz臋艣ci obszaru gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/8/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2019 dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pod nazw膮 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudow臋 budynku Szko艂y Podstawowej Nr 2 i I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Koluszkach przy ul. Ko艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/6/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budow臋 tunelu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/5/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Burmistrza Koluszek do realizacji zadania polegaj膮cego na z艂o偶eniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/ez.2 - GEPARD II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych dla Referatu Obs艂ugi Zamiejscowej Powiatowego Urz臋du Pracy w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/3/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zada艅 z zakresu rejestracji pojazd贸w w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/2/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie koszt贸w wynagrodzenia pracownik贸w wykonuj膮cych zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania bezp艂atnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatk贸w na 艣wiadczenie w formie jednego gor膮cego posi艂ku, pomoc rzeczow膮 w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/33/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia programu os艂onowego w zakresie posi艂ku dla dzieci i uczni贸w w Gminie Koluszki na lata 2019-2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/32/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Koluszki na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych d!a Gminy Koluszki na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/30/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XLIII/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2018 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia wykonywania zadania publicznego dotycz膮cego utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie So艂ectwa Zielona G贸ra
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zawarcia porozumienia mi臋dzygminnego pomi臋dzy Gmin膮 Koluszki a Gmin膮 Andrespol w zakresie powierzenia Gminie Koluszki wykonania zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Andrespol w m
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Zielona G贸ra
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Gaik贸w Du偶y i Przanowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska pi艂karskiego zlokalizowanego na terenie przy 艣wietlicy wiejskiej w Felicjanowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
uchylaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z basen贸w zewn臋trznych po艂o偶onych na terenie dzia艂ki nr 187 w miejscowo艣ci Lisowice, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
G艂osowania imienne radnych
II sesja Rady Miejskiej w Koluszkach -3.12.2018
Wi臋cej »
G艂osowania imienne radnych
Pierwsza i druga cz臋艣膰 I sesji Rady Miejskiej w Koluszkach -19 i 21.11.2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia dla Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2019 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji, sta艂ych ich sk艂adu liczbowego i sk艂adu osobowego oraz zakresu dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10398227