logo

Urz膮d Miejski w Koluszkach

Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego

Uchwa艂a Nr XX/46/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysoko艣ci stawki tej op艂aty dla nieruchomo艣ci, na kt贸rych znajduj膮 si臋 domki letniskowe lub innych nieruchomo艣ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/45/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/44/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/43/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/42/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/41/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/40/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/34/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/28/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/27/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t w Gminie Koluszki w 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/26/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za pobyt dziecka w 呕艂obku Miejskim w Koluszkach oraz ustalenia maksymalnej wysoko艣ci op艂aty za wy偶ywienie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/25/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie utworzenia 呕艂obka Miejskiego w Koluszkach oraz uchwalenia jego statutu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/13/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia 艣redniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koluszki na rok szkolny 2019/2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/11/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie okre艣leniu zasad udzielania dotacji celowych z bud偶etu Gminy Koluszki na dofinansowanie zadania polegaj膮cego na ograniczeniu emisji zanieczyszcze艅 poprzez trwa艂膮 zmian臋 istniej膮cego 藕r贸d艂a ciep艂a opartego na paliwie sta艂ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie wyboru metody ustaleniu op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysoko艣ci stawki tej op艂aty dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych przez mieszka艅c贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/6/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie nadaniu nazwy drodze po艂o偶onej w miejscowo艣ci Borowa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/5/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek za zaj臋cie pasa drogowego na cele niezwi膮zane z budowa, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca w sprawie wyboru metody ustalenia ophtiy za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysoko艣ci stawki tej op艂aty d!a nieruchomo艣ci zamieszka艂ych przez mieszka艅c贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/139/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze 艣wietlic wiejskich po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/136/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/103/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/102/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie nadania nazwy drodze po艂o偶onej w miejscowo艣ci 呕akowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/97/2019 z dnia 21 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i przedszkolach, dla kt贸rych Gmina Koluszki jest organem prowadz膮cym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/73/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki na lata 2019-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/53/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu dla Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/52/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z basen贸w zewn臋trznych po艂o偶onych na terenie dzia艂ki nr 187 w miejscowo艣ci Lisowice, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/51/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i przedszkolach, dla kt贸rych Gmina Koluszki jest organem prowadz膮cym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/50/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki na lata 2019-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/42/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/36/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie wykazu k膮pielisk na rok 2019 na terenie Gminy Koluszki oraz okre艣lenia sezonu k膮pielowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/35/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki oraz w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/34/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysoko艣ci stawki tej op艂aty dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych przez mieszka艅c贸w na terenie Gminy Koluszki oraz ustalenia stawki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/33/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/28/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwa艂odawczej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/26/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t w Gminie Koluszki w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/24/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸l podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki oraz okre艣lenia granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych od dnia 1 wrze艣nia 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania bezp艂atnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatk贸w na 艣wiadczenie w formie jednego gor膮cego posi艂ku, pomoc rzeczow膮 w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Zielona G贸ra
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska pi艂karskiego zlokalizowanego na terenie przy 艣wietlicy wiejskiej w Felicjanowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
uchylaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z basen贸w zewn臋trznych po艂o偶onych na terenie dzia艂ki nr 187 w miejscowo艣ci Lisowice, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/102/2018 z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/93/2018 z dnia 3 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/92/2018 z dnia 3 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy 呕艂obku Miejskim i Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/90/2018 z dnia 3 wrze艣nia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie podzia艂u Gminy Koluszki na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/91/2018 z dnia 3 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw oraz w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na dzie艅 23 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/85/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami Gminy Koluszki dotycz膮cych Bud偶etu Obywatelskiego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/82/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie okre艣lenia zasad usytuowania na terenie Gminy Koluszki miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/81/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Koluszki maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/72/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z basen贸w zewn臋trznych po艂o偶onych na terenie dzia艂ki nr 187 w miejscowo艣ci Lisowice, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/70/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 O艣rodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach w celu przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮 pod nazw膮 O艣rodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/64/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 1 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/61/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego, obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/60/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki wyp艂acania dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zast臋pstw dora藕nych, nagr贸d nauczycielom
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/57/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/56/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz okre艣lenia kryteri贸w wyboru os贸b, z kt贸rymi umowy najmu powinny by膰 zawierane w pierwszej kolejno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/55/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/54/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/50/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozda艅 finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Koluszki za 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/41/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie podzia艂u Gminy Koluszki na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/39/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zaliczenia drogi w miejscowo艣ci R贸偶yca ul. Zagajnikowa do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/35/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podzia艂u Gminy Koluszki na okr臋gi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numer贸w i liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/28/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie nadania nazwy drodze po艂o偶onej w miejscowo艣ci Galk贸w Ma艂y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/23/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek o艣wiatowych prowadzonych przez podmioty inne ni偶 jednostka samorz膮du terytorialnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/22/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z plac贸w zabaw b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/21/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/17/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXI/47/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie okre艣lenia zasad i trybu post臋powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na Likwidacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/12/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t w Gminie Koluszki w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/182/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/177/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zniesienia form ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/176/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zarz膮dzenia poboru op艂aty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru op艂aty skarbowej w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/162/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki na lata 2013-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/161/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/160/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/155/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie dopuszczenia zap艂aty podatk贸w oraz op艂at stanowi膮cych dochody bud偶etu Gminy Koluszki instrumentem p艂atniczym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/148/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki na lata 2013-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/143/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za pobyt dziecka w 呕艂obku Miejskim w Koluszkach oraz ustalenia maksymalnej wysoko艣ci op艂aty za wy偶ywienie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/142/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie utworzenia 呕艂obka Miejskiego w Koluszkach oraz uchwalenia jego statutu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/140/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie nadania statutu dla Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/113/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Koluszki na lata 2016-2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/112/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania ze skateparku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zag膮jnikowej 11
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/106/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/104/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany nazw ulic upami臋tniaj膮cych osoby, organizacje, wydarzenia, daty symbolizuj膮ce komunizm lub inny ustr贸j totalitarny lub propaguj膮ce taki ustr贸j w inny spos贸b
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/91/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋b贸w ewidencyjnych nr 2 i nr 3 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/90/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego obr臋b Borowa I w gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/85/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania ze skateparku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/82/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zaliczenia drogi w miejscowo艣ci Jeziorko oraz Rcgny do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/77/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozda艅 finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Koluszki za 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/68/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XXXI/47/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie okre艣lenia zasad i i trybu post臋powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na Likwidacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/67/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu post臋powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 maj膮cych na celu ograniczenie niskiej emisji zwi膮zanych z podnoszeniem efektywno艣ci energetycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/65/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy drodze po艂o偶onej we wsi Borowa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/53/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie koszt贸w inwestycji z zakresu pod艂膮cze艅 budynk贸w do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/50/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/49/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/47/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu post臋powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na - Likwidacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/42/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szk贸l podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/41/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w i ich warto艣ci punktowej w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/40/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w i ich warto艣ci punktowej w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych szk贸l podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Koluszki, oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/37/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie koszt贸w inwestycji z zakresu pod艂膮cze艅 budynk贸w do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/25/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk贸艂, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/22/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y, w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/19/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezp艂atne nauczanie, wychowanie i opiek臋 dzieci do lat 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/140/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk贸艂, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/139/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/135/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci os贸b fizycznych i wzoru druku deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci os贸b prawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/134/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/122/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 殴r贸d艂a Taur贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/121/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Smug pod Zielon膮 G贸r膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/120/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Smug nad Piasecznic膮 II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/119/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Smug nad Piasecznic膮 I
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/118/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Mokrad艂o Regny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/117/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Mokrad艂o Budy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/116/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Mokrad艂a Emin贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/115/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁ug Ziele艅 II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/114/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁ug Ziele艅 I
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/113/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁ug pod Zielon膮 G贸r膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/112/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁ug pod Piaskow膮 G贸r膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/111/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁ozowisko Redze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/110/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁臋g w Rewicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/109/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Bagno Chrusty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/103/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki na lata 2013-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/96/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y, w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/91/2016 z dnia 12 wrze艣nia 2016
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Katarzyn贸w i cz臋艣ci obr臋bu Felicjan贸w w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/90/2016 z dnia 12 wrze艣nia 2016
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/85/2016 z dnia 12 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie pozbawienia dr贸g dotychczasowej kategorii drogi gminnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/64/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Stary Redze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/46/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozda艅 finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Koluszki za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/23/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
w sprawie wprowadzenia op艂aty targowej w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/20/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/16/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
w sprawie przyj臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/13/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteri贸w i ich warto艣ci punktowej w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych szk贸l podstawowych i gimnazj贸w, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Koluszki, oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/10/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10398260