logo

Urz膮d Miejski w Koluszkach

Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady Miejskiej
Rok 2014 - 2018

Uchwa艂a Nr L/123/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/122/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/121/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie nadania nazwy dla ronda
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/120/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie emisji obligacji oraz okre艣lenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/119/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z Systemu Wypo偶yczalni ROWEROWE 艁脫DZKIE
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/118/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶ywanie herbu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/117/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XLm/32/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/116/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XLIHy33/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na dzia艂ce nr ew. 45
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/115/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XLIII/31/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/114/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2018 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowo艣ci Wierzchy poprzez budow臋 艣cie偶ki rowerowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/113/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/112/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/111/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/110/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 udzia艂u w u偶ytkowaniu wieczystym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/109/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w mie艣cie Koluszki, obr臋b 7
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/108/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ki gruntu, po艂o偶onej w obr臋bie Galk贸w Ma艂y, od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/107/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnych s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na drogach wewn臋trznych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/106/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/105/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/104/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Koluszki na lata 2018-2020 z perspektyw膮 do 2024 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/103/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/97/2018 z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnych s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/96/2018 z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ek, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych w gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/102/2018 z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/101/2018 z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/100/2018 z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/99/2018 z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/98/2018 z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w mie艣cie Koluszki, obr臋b 3
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/95/2018 z dnia 3 wrze艣nia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 - 2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/94/2018 z dnia 3 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/93/2018 z dnia 3 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/92/2018 z dnia 3 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy 呕艂obku Miejskim i Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/91/2018 z dnia 3 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw oraz w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na dzie艅 23 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/90/2018 z dnia 3 wrze艣nia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie podzia艂u Gminy Koluszki na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/89/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie przej臋cia przez Gmin臋 Koluszki zarz膮dzania drog膮 wojew贸dzk膮 nr 716
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/88/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/87/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/86/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia dla Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/85/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami Gminy Koluszki dotycz膮cych Bud偶etu Obywatelskiego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/84/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/83/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/82/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie okre艣lenia zasad usytuowania na terenie Gminy Koluszki miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/81/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Koluszki maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/80/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/79/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnej s艂u偶ebno艣ci przesy艂u i s艂u偶ebno艣ci gruntowej na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/78/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnej s艂u偶ebno艣ci przesy艂u i s艂u偶ebno艣ci gruntowej na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/77/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/76/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/75/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/74/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/73/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie emisji obligacji oraz okre艣lenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/72/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z basen贸w zewn臋trznych po艂o偶onych na terenie dzia艂ki nr 187 w miejscowo艣ci Lisowice, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/71/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przygotowanie i realizacj臋 dw贸ch projekt贸w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na lata 2014 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/70/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 O艣rodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach w celu przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮 pod nazw膮 O艣rodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/69/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
uchylaj膮ca uchwal臋 Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2917E w miejscowo艣ciach Felicjan贸w i Lisowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/68/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowo艣ciach Felicjan贸w i Lisowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/67/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XLIII/32/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/66/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budow臋 tunelu pod torami kolejowymi w ci膮gu drogi powiatowej nr 2911E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/65/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XLVIII/124/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 wrze艣nia 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/64/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 1 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/63/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zniesienie wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Kaletnik
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/62/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, obr臋b 7
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/61/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego, obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/60/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki wyp艂acania dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zast臋pstw dora藕nych, nagr贸d nauczycielom
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/59/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie okre艣lenia op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczni贸w obj臋tych wy chowaniem przedszkolnym do ko艅ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt贸rym ko艅cz膮 6 lat, w prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki przedszkolach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/58/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/57/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/56/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz okre艣lenia kryteri贸w wyboru os贸b, z kt贸rymi umowy najmu powinny by膰 zawierane w pierwszej kolejno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/55/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/54/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/53/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/52/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/51/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/50/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozda艅 finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Koluszki za 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/49/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach za rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/48/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach za rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/47/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/46/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/45/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przygotowanie i realizacj臋 dw贸ch projekt贸w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na lata 2014 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/44/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶ywanie herbu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/43/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2917E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/42/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/41/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie podzia艂u Gminy Koluszki na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/39/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zaliczenia drogi w miejscowo艣ci R贸偶yca ul. Zagajnikowa do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/38/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/37/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/36/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zmiany granic Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/35/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podzia艂u Gminy Koluszki na okr臋gi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numer贸w i liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/34/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach z przeznaczeniem na rekompensat臋 pieni臋偶n膮 za czas s艂u偶by policjant贸w przekraczaj膮cy norm臋 czasu pracy w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/33/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na dzia艂ce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/32/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu rower贸w i pieszych w Galkowie Ma艂ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/31/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowo艣ci Gaik贸w Du偶y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/30/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/29/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ek nr: 11/3,11/4,12/3 po艂o偶onych w obr臋bie 6 miasta Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/28/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie nadania nazwy drodze po艂o偶onej w miejscowo艣ci Galk贸w Ma艂y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/27/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, obr臋b 3
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/26/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynajem w drodze bez przetargowej na okres kolejnych 10 lat pomieszcze艅 archiwalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/25/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na realizacj臋 projektu pn. Centrum Us艂ug Spo艂ecznych Wisienka, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na lata 2014 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/24/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na realizacj臋 projektu pn. Przysz艂o艣膰 w Twoich r臋kach, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na lata 2014 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/23/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek o艣wiatowych prowadzonych przez podmioty inne ni偶 jednostka samorz膮du terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania oraz
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/22/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z plac贸w zabaw b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/21/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/20/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/19/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/18/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i urz膮dze艅 kanalizacyjnych dla Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp贸艂ka z o.o. w latach 2018-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/17/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXI/47/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie okre艣lenia zasad i trybu post臋powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na Likwidacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest n
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/16/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, obr臋b 6
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/15/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnej s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/14/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie przyj臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/13/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/12/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/11/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XXXI/55/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/10/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nie ruchomo艣ci po艂o偶onych w mie艣cie Koluszki, obr臋b 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t w Gminie Koluszki w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/7/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/6/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XXXI/55/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z. Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/5/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 201S roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pod nazw膮 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i 1 LO w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynk贸w u偶yteczno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/4/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych dla Referatu Obs艂ugi Zamiejscowej Powiatowego Urz臋du Pracy w roku 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/3/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zada艅 z zakresu rejestracji pojazd贸w w roku 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/2/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie koszt贸w wynagrodzenia pracownik贸w wykonuj膮cych zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w roku 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/1/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych w roku 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/185/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie wniesienia skargi do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w 艁odzi na rozstrzygni臋cie Wojewody 艁贸dzkiego z dnia 11 grudnia 2017 roku stwierdzaj膮ce niewa偶no艣膰 uchwa艂y Nr XXXVIII/146/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 6 listopada 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/184/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Koluszki na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/183/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Koluszki na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/182/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/181/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/180/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/179/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/178/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
uchylaj膮ca uchwa艂y Rady Miejskiejw Koluszkachw sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2017 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/177/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zniesienia form ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/176/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zarz膮dzenia poboru op艂aty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru op艂aty skarbowej w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/175/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/174/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/173/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w mie艣cie Koluszki, obr臋b 2
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/172/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ek, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych w gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/171/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/170/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/169/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXI/55/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/168/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XXVI/132/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/167/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XXV/106/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/166/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2017 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/165/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/164/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XXXI/58/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2017 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/163/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokali mieszkalnych z bonifikat膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/162/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki na lata 2013-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/161/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/160/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/159/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/158/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/157/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/156/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/155/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie dopuszczenia zap艂aty podatk贸w oraz op艂at stanowi膮cych dochody bud偶etu Gminy Koluszki instrumentem p艂atniczym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/154/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, obr臋b 2
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/153/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XXrW88/2016 z dnia 12 wrze艣nia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/152/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dziatki gruntu po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, od osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/151/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/150/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych z bonifikat膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/149/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokali mieszkalnych z bonifikat膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/148/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki na lata 2013-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/147/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie ponownie uchwalonego wniosku So艂ectwa Regny dotycz膮cego przeznaczenia 艣rodk贸w funduszu so艂eckiego na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/146/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez so艂tysa wniosku So艂ectwa Zielona G贸ra dotycz膮cego przeznaczenia 艣rodk贸w funduszu so艂eckiego na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/145/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/144/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Lisowice w gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/143/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za pobyt dziecka w 呕艂obku Miejskim w Koluszkach oraz ustalenia maksymalnej wysoko艣ci op艂aty za wy偶ywienie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/142/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie utworzenia 呕艂obka Miejskiego w Koluszkach oraz uchwalenia jego statutu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/141/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/140/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie nadania statutu dla Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/139/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/138/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/137/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXXV/10S/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2017 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/136/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie ponownie uchwalonego wniosku So艂ectwu Katarzyn贸w - Zygmunt贸w dotycz膮cego przeznaczenia 艣rodk贸w funduszu so艂eckiego na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/135/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez so艂tysa wniosku So艂ectwa D艂ugie - Turobowice dotycz膮cego przeznaczenia 艣rodk贸w funduszu soleckiego na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/134/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie emisji obligacji oraz okre艣leniu zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/133/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych z bonifikat膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/132/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, obr臋b 3
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/131/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych, po艂o偶onych w obr臋bie Ga艂k贸w Ma艂y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/130/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ek, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych w gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/129/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ki gruntu, po艂o偶onej w obr臋bie Zielona G贸ra, od osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/128/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/127/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/126/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na usuwanie skutk贸w nawa艂nicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/125/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia w 2017 r, pomocy finansowej Samorz膮dowi Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na wsp贸艂finansowanie realizacji zadania pn. Remont nawierzchni drogi wojew贸dzkiej Nr 715 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/124/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/123/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie stwierdzeniu zako艅czenia dzia艂alno艣ci dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 im. Prymasa Tysi膮clecia Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/122/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach w o艣mioletni膮 Szkol臋 Podstawow膮 Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/121/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Koluszkach w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 Nr 1 im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/120/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Juliana Tuwima w R贸偶ycy w o艣mioletni膮 Szkol臋 Podstawow膮 im. Juliana Tuwima w R贸偶ycy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/119/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zespo艂u Szk贸艂 w Galkowie Du偶ym w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawowa im. Marsza艂ka J贸zefa Pi艂sudskiego w Galkowie Du偶ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/118/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w spranie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Kornela Makuszy艅skiego w D艂ugiem w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Kornela Makuszy艅skiego w D艂ugiem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/117/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Jana Brzechwy w B臋dzeline w o艣mioletni膮 Szkol臋 Podstawow膮 im, Jana Brzechwy w B臋dzelinie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/116/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, od osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/115/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie uchwalenia Regulaminu wyznaczania sk艂adu oraz zasad dzia艂ania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/114/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/113/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Koluszki na lata 2016-2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/112/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania ze skateparku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zag膮jnikowej 11
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/111/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/110/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/109/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Aktualizacji Strategii Promocji Gminy Koluszki na lata 2017-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/108/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2017 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzyn贸w - Felicjan贸w - Erazm贸w - Lisowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/107/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy tunelu w ci膮gu drogi powiatowej Nr 2911 E na odcinku Galk贸w Du偶y - Galk贸w Ma艂y,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/106/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/105/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu wyznaczania sk艂adu oraz zasad dzia艂ania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/104/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany nazw ulic upami臋tniaj膮cych osoby, organizacje, wydarzenia, daty symbolizuj膮ce komunizm lub inny ustr贸j totalitarny lub propaguj膮ce taki ustr贸j w inny spos贸b
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/103/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, od osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/102/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/101/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/100/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/99/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/98/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Strategii Promocji Gminy Koluszki na lata 2017-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/97/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋b贸w ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/96/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie upowa偶nienia Burmistrza Koluszek do przygotowania wniosku o dofinansowanie, z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach RPO W艁 na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/95/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/94/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, od osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/93/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ek, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/92/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/91/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋b贸w ewidencyjnych nr 2 i nr 3 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/90/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego obr臋b Borowa I w gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/89/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla p贸艂nocno - wschodniej cz臋艣ci obszaru gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/88/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Lisowice w gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/87/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/86/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/85/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania ze skateparku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/84/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej Samorz膮dowi Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na wsp贸艂finansowanie realizacji zadania pn. Remont nawierzchni drogi wojew贸dzkiej Nr 715 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/83/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach z przeznaczeniem na rekompensat臋 pieni臋偶ni} za czas s艂u偶by policjant贸w przekraczaj膮cy norm臋 czasu pracy w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/82/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zaliczenia drogi w miejscowo艣ci Jeziorko oraz Rcgny do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/81/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/80/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej w obr臋bie Lisowice, od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/78/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej w obr臋bie Lisowice, od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/79/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/78/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/77/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozda膰 finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Koluszki za 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/76/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach za rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/75/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach za rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/74/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/73/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/72/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/71/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami Gminy Koluszki dotycz膮cych Bud偶etu Obywatelskiego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/70/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Borowa, Gmina Koluszki na lata 2017 - 2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/69/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju turystyki dla Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/68/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XXXI/47/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie okre艣lenia zasad i i trybu post臋powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na Likwidacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/67/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu post臋powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 maj膮cych na celu ograniczenie niskiej emisji zwi膮zanych z podnoszeniem efektywno艣ci energetycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/66/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/65/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy drodze po艂o偶onej we wsi Borowa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/64/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej we wsi 呕akowice, od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/63/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ek gruntu po艂o偶onych we wsi Galk贸w Ma艂y, od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/62/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze przetargowej wolnego lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/61/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzia艂 Gminy Koluszki w realizacji projektu Integracja r贸偶nych system贸w transportu zbiorowego poprzez rozbudow臋 w臋z艂贸w przesiadkowych w wojew贸dztwie 艂贸dzkim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/60/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/59/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/58/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2017 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa dr贸g powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redze艅 - Wierzchy, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/57/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXVII/142/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIV/88/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 12 wrze艣nia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu 艁贸dz
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/56/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2017 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pod nazwa - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i I LO w Koluszkach w zakresie termomodernizacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/55/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/54/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy tunelu w ci膮gu drogi powiatowej Nr 2911 E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/53/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie koszt贸w inwestycji z zakresu pod艂膮cze艅 budynk贸w do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/52/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora O艣rodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/51/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynno艣膰 Dyrektora O艣rodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/50/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/49/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/48/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/47/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu post臋powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na - Likwidacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/46/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXVI/127/Z016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/45/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo艣ci Jeziorko, Gmina Koluszki na lata 2017 - 2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/44/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnej s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/43/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/42/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szk贸l podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/41/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w i ich warto艣ci punktowej w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/40/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w i ich warto艣ci punktowej w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych szk贸l podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Koluszki, oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/39/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/38/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/37/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie koszt贸w inwestycji z zakresu pod艂膮cze艅 budynk贸w do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/36/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego po艂o偶onego w mie艣cie Koluszki, od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/35/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnych s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/34/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej we wsi Jeziorko, od osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/33/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/32/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie dzia艂ek gruntu po艂o偶onych we wsi 呕akowice, od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/31/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na bezprzetargowe oddanie nieruchomo艣ci w dzier偶aw臋 na okres 10 lat
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/30/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Felicjan贸w, Gmina Koluszki na lata 2017 - 2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/29/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie przyj臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/28/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/27/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016 - 2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/26/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zasad ustalania i przekazywania 艣rodk贸w finansowych wynikaj膮cych z rozliczenia podatku od towar贸w i us艂ug Zak艂adowi Us艂ug Komunalnych w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/25/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk贸艂, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/24/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/23/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/22/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y, w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/21/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/20/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t w Gminie Koluszki w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/19/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezp艂atne nauczanie, wychowanie i opiek臋 dzieci do lat 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/18/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Koluszki na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/17/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Koluszki na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/16/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Andrespol z bud偶etu Gminy Koluszki w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/15/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego w zwi膮zku z powierzeniem realizacji zadania publicznego dotycz膮cego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i 艣wi膮tecznej opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/14/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej Samorz膮dowi Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na Wsp贸艂finansowanie realizacji zadania pn. Remont nawierzchni drogi wojew贸dzkiej Nr 715 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/13/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych dla Referatu Obs艂ugi Zamiejscowej Powiatowego Urz臋du Pracy w roku 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/12/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zada艅 z zakresu rejestracji pojazd贸w w roku 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/11/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zada艅 z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w roku 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/10/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych w roku 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/9/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Wierzchy, Gmina Koluszki na lata 2017 - 2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/8/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Stefan贸w, Gmina Koluszki na lata 2017-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/7/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Regny, Gmina Koluszki na lata 2017-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/6/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Przanowice, Gmina Koluszki na lata 2017-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/5/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Jeziorko, Gmina Koluszki na lata 2017 - 2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/4/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Galk贸wek-Parcela, Gmina Koluszki na lata 2017-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/3/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Galk贸w Du偶y, Gmina Koluszki na lata 2017-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci D艂ugie, Gmina Koluszki na lata 2017-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Borowa, Gmina Koluszki na lata 2017-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/146/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/145/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/144/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/143/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
sprawie uchylenia uchwa艂y nr XXII/73/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniaj膮c膮 uchwal臋 w sprawie przyj臋cia pomocy finansowej od Gminy Brzeziny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/142/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/141/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia sprzeciwu wobec zaplanowanych od 1 wrze艣nia 2017 roku zmian w systemie o艣wiaty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/140/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk贸艂, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/139/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/138/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 - 2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/137/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/136/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/135/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci os贸b fizycznych i wzoru druku deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci os贸b prawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/134/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/133/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na realizacj臋 projektu pt. Rodzina w dzia艂aniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/132/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/131/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/130/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie przyj臋cia w 2016 r. od Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/129/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej Samorz膮dowi Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/128/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej Powiatowi 艁贸dzkiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/127/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/126/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ek gruntu po艂o偶onych we wsi 呕akowice od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/125/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych z bonifikat膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/124/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶ywanie herbu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/123/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/122/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 殴r贸d艂a Taur贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/121/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Smug pod Zielon膮 G贸r膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/120/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Smug nad Piasecznic膮 II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/119/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Smug nad Piasecznic膮 I
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/118/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Mokrad艂o Regny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/117/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Mokrad艂o Budy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/116/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Mokrad艂a Emin贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/115/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁ug Ziele艅 II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/114/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁ug Ziele艅 I
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/113/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁ug pod Zielon膮 G贸r膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/112/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁ug pod Piaskow膮 G贸r膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/111/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁ozowisko Redze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/110/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny 艁臋g w Rewicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/109/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za u偶ytek ekologiczny Bagno Chrusty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/108/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 - 2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/107/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/106/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/105/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnej s艂u偶ebno艣ci przesy艂u oraz s艂u偶ebno艣ci gruntowych na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/104/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokali mieszkalnych z bonifikat膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/103/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki na lata 2013-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/102/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na bezprzetargowe oddanie nieruchomo艣ci w dzier偶aw臋 na okres 10 lat
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/101/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku so艂ectwa Kazimierz贸w dotycz膮cego przeznaczenia 艣rodk贸w funduszu soleckiego na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/100/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku so艂ectwa Kaletnik dotycz膮cego przeznaczenia 艣rodk贸w funduszu so艂eckiego na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/99/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku so艂ectwa Galk贸w Ma艂y - Wsch贸d dotycz膮cego przeznaczenia 艣rodk贸w funduszu so艂eckiego na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/98/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku so艂ectwa Felicjan贸w dotycz膮cego przeznaczenia 艣rodk贸w funduszu so艂eckiego na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/97/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku so艂ectwa D艂ugie - Turobowice dotycz膮cego przeznaczenia 艣rodk贸w funduszu so艂eckiego na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/96/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y, w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/95/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Koluszki na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/94/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Koluszkowska Karta Seniora
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/82/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie 5 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/93/2016 z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/92/2016 z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/91/2016 z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Katarzyn贸w i cz臋艣ci obr臋bu Felicjan贸w w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/90/2016 z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/89/2016 z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej Powiatowi 艁贸dzkiemu Wschodniemu na wsp贸艂finansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowo艣ci Galk贸wek Parcela, gmina Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/88/2016 z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Przebudowa dr贸g powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzc艅 - Wierzchy, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/87/2016 z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z Powiatem 艁贸dzkim Wschodnim w zakresie przyst膮pienia do realizacji zadania pn. Przebudowa dr贸g powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redze艅 - Wierzchy, gm. Koluszki"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/86/2016 z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z Powiatem 艁贸dzkim Wschodnim w zakresie przyst膮pienia do realizacji zadania pn. Przebudowa dr贸g gminnych: Nr 106G60E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Pi臋kna oraz Nr I06727E - ul. 呕elazna w mie艣cie Kolusz
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/85/2016 z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie pozbawienia dr贸g dotychczasowej kategorii drogi gminnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/84/2016 z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie upowa偶nienia Burmistrza Koluszek do z艂o偶enia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa jako艣ci 艣rodowiska poprzez rozw贸j i odnow臋 teren贸w zieleni w Koluszkach" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/83/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/82/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/81/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej we wsi Galk贸w Ma艂y od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/80/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej we wsi Gaik贸w Ma艂y od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/79/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 1 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/78/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/77/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz, zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/76/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/75/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/74/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, obr臋b 1
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/73/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia pomocy finansowej od Gminy Brzeziny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/72/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2015 i 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/71/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizacj臋 zadania publicznego pn. Przebudowa dr贸g powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redze艅 Stary
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/70/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia w 2016 r. od Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego pomocy finansowej na wsp贸艂finansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w R贸偶ycy, gm. Koluszki 艂膮cz膮cej drog臋 Nr 716 z drog膮 Nr 2914E
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/69/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie upowa偶nienia Burmistrza Koluszek do przygotowania wniosku o dofinansowanie wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/68/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego w zwi膮zku z powierzeniem realizacji zadania publicznego dotycz膮cego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i 艣wi膮tecznej opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/67/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Andrespol z bud偶etu Gminy Koluszki w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/66/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Gminy Koluszki na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/65/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/64/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie uchwalenia statutu so艂ectwa Stary Redze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/63/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki przy ul. Genera艂a Stanis艂awa Maczka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/62/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych z bonifikat膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/61/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnej s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/60/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/59/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/58/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Koluszki w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/57/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
uchylaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia pomocy rzeczowej od Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/56/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/55/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/54/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych dla Stowarzyszenia Rozwoju Gaikowa Ma艂ego na lata 2016-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/53/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zawarcia porozumienia mi臋dzygminnego z Gmin膮 Rog贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/52/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
o wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z Powiatem 艁贸dzkim Wschodnim w zakresie wsp贸艂dzia艂ania przy realizacji zadania pn. Rozw贸j gospodarki turystycznej w miejscowo艣ci Lisowice gm. Koluszki w ramach programu operacyjnego RPO W艁 na lata 2014 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/51/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach z przeznaczeniem na rekompensat臋 pieni臋偶n膮 za czas s艂u偶by policjant贸w przekraczaj膮cy norm臋 czasu pracy w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/50/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie upowa偶nienia Burmistrza Koluszek do przygotowania wniosku o dofinansowanie wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach RPO W艁 na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/49/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ek gruntu po艂o偶onych we wsi S艂otwiny od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/48/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnej s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/47/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/46/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozda艅 finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Koluszki za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/45/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach za rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/44/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach za rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/43/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/42/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/41/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci 呕akowice, Gmina Koluszki na lata 2016-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/40/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Zygmunt贸w, Gmina Koluszki na lata 2016-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/39/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci B臋dzelin, Gmina Koluszki na lata 2016-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/38/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/37/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/36/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania Komisji sta艂ych, ustalenia ich sk艂adu liczbowego i sk艂adu osobowego oraz zakresu dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/35/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania Komisji sta艂ych, ustalenia ich sk艂adu liczbowego i sk艂adu osobowego oraz zakresu dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/34/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie upowa偶nienia do przygotowania wniosk贸w o dofinansowanie wsp贸艂finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach RPO W艁 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/33/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z Powiatem 艁贸dzkim Wschodnim w zakresie przyst膮pienia do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmunt贸w, gm. Koluszki w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/32/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z Gmin膮 Rokiciny w zakresie przyst膮pienia do realizacji zadania publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/31/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/30/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/29/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizacj臋 zadania publicznego pn. Przebudowa dr贸g powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinkuWierzchy - Redze艅 Stary
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/28/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia pomocy rzeczowej od Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dr贸g powiatowych w 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/27/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/26/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Trzyletniego planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i urz膮dze艅 kanalizacyjnych dla Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2016-2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/25/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Koluszki na lata 2016-2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/24/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Koluszki w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/23/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
w sprawie wprowadzenia op艂aty targowej w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/22/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/21/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu Gminy Koluszki na lata 2015-2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/20/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/19/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej we wsi Galk贸w Ma艂y od osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/18/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ek gruntu, po艂o偶onych we wsi Kaletnik od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/17/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie nieodp艂atnej s艂u偶ebno艣ci gruntowej na dzia艂ce po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym nr 2 miasta Koluszki oznaczonej numerem 38/16.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/16/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
w sprawie przyj臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/15/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/14/2016 z dnia 29 luty 2016 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/13/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteri贸w i ich warto艣ci punktowej w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych szk贸l podstawowych i gimnazj贸w, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Koluszki, oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/12/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/11/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XVI/165/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie nieodp艂atnej s艂u偶ebno艣ci gruntowej na dzia艂kach po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym nr 1 miasta Koluszki oznaczonych nr 151/4 i 152/29.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/10/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/9/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/8/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Andrespol z bud偶etu Gminy Koluszki w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/7/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego w zwi膮zku z powierzeniem realizacji zadania publicznego dotycz膮cego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i 艣wi膮tecznej opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/6/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych dla Referatu Obs艂ugi Zamiejscowej Powiatowego Urz臋du Pracy w roku 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/5/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zada艅 z zakresu rejestracji pojazd贸w w roku 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/4/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zada艅 z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w roku 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych w roku 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Zawadzkiemu tytu艂u "Honorowy Obywatel Gminy Koluszki"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/1/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania ks. Kanonikowi Marianowi Cymerysowi tytu艂u "Honorowy Obywatel Gminy Koluszki"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/171/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/170/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/169/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Zespo艂u Szk贸l Nr 1 w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/168/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 1 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/167/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie stwierdzenia nienaruszalno艣ci przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 1 miasta Koluszki ustale艅 zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki zatwierdzon
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/166/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie aktualno艣ci Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki oraz miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego obowi膮zuj膮cych dla wybranych obszar贸w Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/165/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie nieodp艂atnej s艂u偶ebno艣ci gruntowej na dzia艂kach po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym nr 1 miasta Koluszki oznaczonych nr 151/4 i 152/29.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/164/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizacj臋 zadania publicznego pn. Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/163/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y o wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z Powiatem 艁贸dzkim Wschodnim w zakresie przyst膮pienia do realizacji zadania publicznego pn. Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/162/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/161/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie rodzaj贸w dodatkowych us艂ug 艣wiadczonych przez gmin臋 w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/160/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 op艂at臋, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci odpad贸w komunalnych, cz臋stotliwo艣ci i s
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/159/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/158/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Koluszki na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/157/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Koluszki na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/156/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/155/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/154/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/153/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/152/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/151/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/150/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych na Fundusz Wsparcia Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/149/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci os贸b fizycznych i wzoru druku deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci os贸b prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym sp贸艂ek nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, jednostek organ
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/148/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku le艣nego os贸b fizycznych i wzoru druku deklaracji na podatek le艣ny os贸b prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym sp贸艂ek nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, jednostek organizacyjnych Pa艅stwowe
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/147/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku rolnego os贸b fizycznych i wzoru druku deklaracji na podatek rolny os贸b prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym sp贸艂ek nicposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji N
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/146/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/145/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/144/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/143/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/142/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/141/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie okre艣lenia metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysoko艣ci stawki op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/140/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/139/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/138/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie nieodp艂atnych s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/137/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/136/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/135/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przyj臋cia pomocy finansowej od Gminy Brzeziny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/134/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z Gmin膮 Brzeziny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/133/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wystosowania apelu o dodatkow膮 pomoc dla rolnik贸w dotkni臋tych skutkami suszy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/132/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przyj臋cia w 2016 r. od Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego pomocy finansowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/131/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z Powiatem 艁贸dzkim Wschodnim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/130/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej Powiatowi 艁贸dzkiemu Wschodniemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/129/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z Powiatem 艁贸dzkim Wschodnim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/128/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie nadania nazwy drodze po艂o偶onej we wsi Borowa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/127/2015 z dnia 26 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnych s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych i osoby prawnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/126/2015 z dnia 28 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omy艂ki pisarskiej w uchwale w sprawie wyra偶enia zgody na powi臋kszenie istniej膮cego Kompleksu 1 Podstrefy Koluszki 艁贸dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Koluszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/125/2015 z dnia 28 wrze艣nia 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/124/2015 z dnia 28 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/123/2015 z dnia 28 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Zak艂adu Us艂ug Komunalnych w Koluszkach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/122/2015 z dnia 28 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/121/2015 z dnia 28 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/120/2015 z dnia 28 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego z bonifikat膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/119/2015 z dnia 28 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, po艂o偶onej w obr臋bie Regny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/118/2015 z dnia 28 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 na rzecz u偶ytkownika wieczystego prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowych, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/117/2015 z dnia 28 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2016-2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/116/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/115/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/114/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci dziennych stawek op艂aty, zarz膮dzenia poboru op艂aty w drodze inkasa oraz okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru op艂aty targowej w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/113/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na powi臋kszenie istniej膮cego Kompleksu 1 Podstrefy Koluszki 艁贸dzkiej Specjalnej strefy Ekonomicznej na terenie miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/112/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋b贸w ewidencyjnych nr 2 i nr 3 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/111/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/110/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/109/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przej臋cie zadania publicznego z zakresu zarz膮dzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych po艂o偶onych w granicach administracyjnych Gminy Koluszki, kt贸rych w艂a艣cicielem jest Powiat 艁贸dzki Wschodn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/108/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 O艣rodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach w celu przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮 pod nazw膮 O艣rodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/107/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/106/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/105/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/104/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Gminy Koluszki na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/103/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/102/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/101/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany nazwy ronda
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/100/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej we wsi Slotwiny od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/99/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na bezprzetargowe wydzier偶awienie cz臋艣ci nieruchomo艣ci na okres 10 lat
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/98/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania nazwy drodze po艂o偶onej we wsi 呕akowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/97/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie prawa w艂asno艣ci dzia艂ki gruntu po艂o偶onej w obr臋bie 3 miasta Koluszki od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/96/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu glosowania w referendum og贸lnokrajowym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/95/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji sta艂ych, ustalenia ich sk艂adu liczbowego i sk艂adu osobowego oraz zakresu dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/94/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji sta艂ych, ustalenia ich sk艂adu liczbowego i sk艂adu osobowego oraz zakresu dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/93/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji sta艂ych, ustalenia ich sk艂adu liczbowego i sk艂adu osobowego oraz zakresu dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/92/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u opiniuj膮cego zg艂oszonych kandydat贸w na 艂awnik贸w s膮dowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/91/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. DOPOSA呕ENIE ODDZIA艁脫W PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE KOLUSZKI
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/90/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia Gminy Koluszki do Lokalnej Grupy Dzia艂ania: Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Spo艂eczno艣ci Lokalnej "Mroga"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/89/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie koszt贸w inwestycji z zakresu budowy pod艂膮cze艅 budynk贸w do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/88/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/87/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/86/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Przewodnicz膮cej Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/85/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie nieruchomo艣ci gruntowych wraz z naniesieniami, na kt贸rych zlokalizowane jest miejskie sk艂adowisko odpad贸w komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/84/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w Galkowie Ma艂ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/83/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie 5 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/81/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/80/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/79/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/78/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/77/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/76/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki przedszkolach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/75/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Koluszki programu dzia艂a艅 na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazw膮 "Koluszkowska Karta Du偶ej Rodziny"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/74/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/73/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozda艅 finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Koluszki za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/72/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiego O艣rodka Kultury w Koluszkach za rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/71/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania plan贸w finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach za rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/70/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/69/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/68/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na powi臋kszenie istniej膮cego Kompleksu 1 Podstrefa Koluszki 艁贸dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/67/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie odp艂atnych s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/66/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/65/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/64/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/63/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/62/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia pomocy rzeczowej od Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dr贸g powiatowych w 2015 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/61/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Koluszki w 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/60/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie udzia艂贸w we wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w wsi Ga艂k贸w Ma艂y od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/59/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody nu sprzeda偶 w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomo艣ci po艂o偶onych w mie艣cie Koluszki, obr臋b 7
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/58/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie wyra偶eniu zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/57/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie wymienia zgody nu u偶yczeniu nieruchomo艣ci gruntowych wraz z naniesieniami, nu kt贸rych zlokalizowane jest miejskie sk艂adowisko odpad贸w komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/56/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie przyst膮pienia Gminy Koluszki do sp贸艂ki pod firm膮 "EKO-REGION" sp贸艂ka z o. o. z siedzib膮 w Be艂chatowie przy ul. Bawe艂nianej nr 18 i obj臋cia przez Gmin臋 Koluszki udzia艂贸w w tej sp贸艂ce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/55/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie Gminy Koluszki 艣rodk贸w finansowych na fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/54/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/53/2015 z dnia 02 marca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na powi臋kszenie istniej膮cego Kompleksu 1 Podstrefa Koluszki 艁贸dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/52/2015 z dnia 16 luty 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/51/2015 z dnia 16 luty 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/50/2015 z dnia 16 luty 2015 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/49/2015 z dnia 16 luty 2015 r.
w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/48/2015 z dnia 16 luty 2015 r.
w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach z przeznaczeniem na rekompensat臋 pieni臋偶n膮 za czas s艂u偶by policjant贸w przekraczaj膮cych norm臋 czasu pracy w 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/47/2015 z dnia 16 luty 2015 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/46/2015 z dnia 16 luty 2015 r.
w sprawie okre艣lenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/45/2015 z dnia 16 luty 2015 r.
w sprawie okre艣lenia metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysoko艣ci stawki op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/44/2015 z dnia 16 luty 2015 r.
w sprawie przyj臋cia wykonywania zada艅 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 im. W艂adys艂awa Strzemi艅skiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/43/2015 z dnia 16 luty 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteri贸w i ich warto艣ci punktowej w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Koluszki oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tyc
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/42/2015 z dnia 16 luty 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/41/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Przedszkola w Galkowie Du偶ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/40/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2015-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/39/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/38/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Andrespol z bud偶etu Gminy Koluszki w 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/37/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego w zwi膮zku z powierzeniem realizacji zadania publicznego dotycz膮cego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i 艣wi膮tecznej opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/36/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych w roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/35/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych dla Referatu Obs艂ugi Zamiejscowej Powiatowego Urz臋du Pracy w roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/34/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zada艅 z zakresu rejestracji pojazd贸w w roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/33/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zada艅 z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/32/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie zasad ustalania diet dla radnych Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/31/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie zasad wyp艂acania diet dla so艂tys贸w i przewodnicz膮cych zarz膮d贸w osiedli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/30/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/29/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Koluszki na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/28/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Koluszki na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/27/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/26/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2015 - 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2014 - 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Koluszki na lata 2014 - 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XLV/106/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XLV/105/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/19/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XLV/104/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/18/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XLVIII/155/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/17/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XLIV/92/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLV/101/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z bud偶etu Gminy Koluszki roku 2014 na realizacj臋 zadania pn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XLVIII/156/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLV/100/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Ws
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XLVIII/153/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XL/47/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wscho
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia dla Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XXXVIII/157/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki gruntu po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, obr臋b 2 od osoby fizycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ek gruntu po艂o偶onych we wsi S艂otwiny od os贸b fizycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony ograniczonego prawa rzeczowego -s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, u偶ytkownik wieczysty Gmina Koluszki, po艂o偶onej w mie艣cie Koluszki, obr臋b 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi D艂ugie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji sta艂ych, ustalenia ich sk艂adu liczbowego i sk艂adu osobowego oraz zakresu dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10398312