logo

Urz膮d Miejski w Koluszkach

Urz膮d Miejski
Kontrole zewn臋trzne

Kontrola Urz臋du Ochrony Danych Osobowych
w sprawie wykonania decyzji administracyjnej GIODO
Wi臋cej »
Kontrola 艁贸dzkiego Urz臋du Wojew贸dzkiego
w sprawie MGOPS w Koluszkach
Wi臋cej »
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
protok贸艂 kontroli gospodarki finansowej i zam贸wie艅 publicznych
Wi臋cej »
Kontrola Najwy偶szej Izby Kontroli - Delegatura w 艁odzi
Gospodarka nieruchomo艣ciami
Wi臋cej »
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
w zakresie gospodarowania mieniem - 2016
Wi臋cej »
Kontrola Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego
Wi臋cej »
Kontrola Urz臋du Kontroli Skarbowej
Celowo艣膰 i zgodno艣膰 z prawem gospodarowania 艣rodkami publicznymi w 2012 r.
Wi臋cej »
Kontrola 艁贸dzkiego Urz臋du Wojew贸dzkiego
w sprawie przyjmowania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w
Wi臋cej »
Kontrola archiwum USC
Wi臋cej »
Kontrola archiwum zak艂adowego
Wi臋cej »
Kontrola WFO艢iGW
Likwidacja wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Koluszki w 2014 roku.
Wi臋cej »
Kontrola Projektu Wzrost atrakcyjno艣ci i konkurencyjno艣ci teren贸w inwestycyjnych w gminie Koluszki
Wi臋cej »
Kontrola projektu "MSSDI"
Wi臋cej »
Kontrola projektu" Muzeum w przestrzeni"
Wi臋cej »
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wi臋cej »
Kontrola 艁odzkiego Urz臋du Wojew贸dzkiego
w zakresie ustawy o ewidencji ludno艣ci i dowodach osobistych
Wi臋cej »
Kontrola Najwy偶szej Izby Kontroli - Delegatura w 艁odzi
Budowa sk艂adowiska odpad贸w komunalnych
Wi臋cej »
Kontrola 艁odzkiego Urz臋du Wojew贸dzkiego
Wi臋cej »
Kontrola Najwy偶szej Izby Kontroli - Delegatura w 艁odzi
Realizacja zada艅 pracodawcy w odniesieniu do pracownik贸w jednostek samorz膮du terytorialnego
Wi臋cej »
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
gospodarki finansowej i zam贸wie艅 publicznych
Wi臋cej »
Kontrola 艁odzkiego Urz臋du Wojew贸dzkiego
Wi臋cej »
Kontrola archiwum zak艂adowego
Wi臋cej »
Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Wi臋cej »
Kontrola Urz臋du Kontroli Skarbowej w 艁odzi
Wi臋cej »
Kontrola Urz臋du Kontroli Skarbowej w 艁odzi
Wi臋cej »
Kontrola 艁odzkiego Urz臋du Wojew贸dzkiego
dotyczy wykonania zada艅 USC z zakresu administracji rz膮dowej, polegajacych na prowadzeniu post臋powa艅 administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska.
Wi臋cej »
Kontrola 艁odzkiego Urz臋du Wojew贸dzkiego
W sprawie udzielanau zezwole艅 dla przedsi臋biorc贸w na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami w latach 2008 i 2009.
Wi臋cej »
Kontrola Urz臋du Marsza艂kowskiego w 艁odzi
Przedmiotem kontroli by艂a budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi D艂ugie.
Wi臋cej »
Kontrola Najwy偶szej Izby Kontroli - Delegatura w 艁odzi
Przedmiotem kontroli by艂a realizacja zada艅 zwi膮zanych z wprowadzeniem systemu tzw. jednego okienka
Wi臋cej »
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
Protok贸艂 kontroli gospodarki finansowej i zam贸wie艅 publicznych termin kontroli 6 lipca - 14 sierpnia 2009
Wi臋cej »
PROTOK脫艁 KONTROLI
Urz臋du Miejskiego w Koluszkach. Kontrola dokonana w dniach: 14 stycznia 2009 - 19 marca 2009 roku przez Najwy偶sz膮 Izb臋 Kontroli - Delegatur臋 z 艁odzi
Wi臋cej »
Protok贸艂 Kontroli
sprawdzaj膮cej przeprowadzonej w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 roku w Urz臋dzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, posiadaj膮cym numer statystyczny REGON 590648362
Wi臋cej »
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
Kontrola sprawdzaj膮ca wykonanie wniosk贸w pokontrolnych 17 lipca 2006 r.
Wi臋cej »
RIO- zalecenia pokontrolne
dotyczy informacji o sposobie wykonania zalece艅 zawartych w wyst膮pieniu pokontrolnym
Wi臋cej »
Kontrola RIO - Zalecenia pokontrolne z dnia 29 .07.2005
Wi臋cej »
Protok贸艂 kontroli gospodarki finansowej i zam贸wie艅 publicznych
Termin kontroli: 10.03.2005r. - 25.02.2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂y RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania bud偶etu za 2004 rok oraz w sparwi
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10398365