logo

Urz膮d Miejski w Koluszkach

Informacje og贸lne
Udzielenie informacji publicznej

Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej - w przypadku gdy nie mo偶na udzieli膰 informacji publicznej niezw艂ocznie.


Miejsce sk艂adania pism:

Kancelaria og贸lna Urz臋du Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter) lub w formie elektronicznej poprzez elektroniczn膮 skrzynk臋 podawcz膮 na stronie www.koluszki.pl


Termin i spos贸b za艂atwienia:

1. W miar臋 mo偶liwo艣ci niezw艂ocznie, jednak nie d艂u偶ej ni偶 14 dni.

2. W uzasadnionych przypadkach nie d艂u偶ej ni偶 2 miesi膮ce.

Op艂aty:

Bezp艂atnie, z wyj膮tkiem sytuacji, gdy z udost臋pnieniem informacji publicznej wi膮偶膮 si臋 dodatkowe koszty. Wysoko艣膰 op艂aty odpowiada tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysoko艣ci ewentualnej op艂aty.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.). 2. Ustawa z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Tryb odwo艂awczy:

1. W przypadku decyzji o odmowie udost臋pnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu post臋powania o udost臋pnienie informacji odwo艂anie sk艂ada si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w 艁odzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za po艣rednictwem organu, kt贸ry wyda艂 decyzj臋.聽

2. Je偶eli odmowa udost臋pnienia informacji publicznej nast臋puje ze wzgl臋du na wy艂膮czenie jawno艣ci informacji z powo艂aniem si臋 na ochron臋 danych osobowych, prawa do prywatno艣ci oraz tajemnic臋 inn膮 ni偶 pa艅stwow膮, skarbow膮 lub statystyczn膮, w贸wczas przys艂uguje prawo do wniesienia pow贸dztwa do s膮du powszechnego o udost臋pnienie takiej informacji.

Inne informacje:

1. Informacja publiczna, kt贸ra nie zosta艂a udost臋pniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udost臋pniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, kt贸ra mo偶e by膰 niezw艂ocznie udost臋pniona, jest udost臋pniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Je偶eli informacja publiczna nie mo偶e by膰 udost臋pniona w spos贸b lub w formie okre艣lonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na pi艣mie o przyczynach braku mo偶liwo艣ci udost臋pnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezw艂ocznego udost臋pnienia informacji. W takim przypadku, je偶eli w przeci膮gu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie z艂o偶y ponownie wniosku o udost臋pnienie informacji publicznej w spos贸b lub formie wskazanej w powiadomieniu, post臋powanie o udost臋pnienie informacji publicznej umarza si臋. Jednostka odpowiedzialna: Kancelaria og贸lna

do pobrania w za艂膮cznikach: wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej w wersji聽DOC i PDF

 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10398255